Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.12.14. - 8.00 (Munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a településképi arculati kézikönyv elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a 44/2005. (XII.22.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv részleges hatálytalanítására a 2476/2 helyrajzi számú telekre vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Települési Értéktár Bizottság I. ülése alapján települési értékek értéktárba történő felvételére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 50/2014. (XI.06.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2017. 01-10 havi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató Kazincbarcika város 2017-2018. évi Téli intézkedési tervéről Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárásokról (2017. év IV. negyedév) Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló az Egressy Béni Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről Molekné Kőrosi Beatrix
intézményvezető
11. Javaslat a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett 2016. II. félévi, valamint a 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Szitka Péter
polgármester
12.0 Indítványok
12.1 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár 2018. évre szóló díjtáblázatára Szitka Péter
polgármester
12.2 Javaslat új megbízási szerződések megkötésére a Dr. BODOKI KATALIN Gyermekorvosi Betéti Társasággal, a MINI PED Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Dr. Gulyás Friderika Gyermekorvosi Betéti Társasággal az iskola- egészségügyi feladatok ellátására Szitka Péter
polgármester
12.3 Javaslat a Képviselő-testület 9/2016. (I.21.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által bonyolítandó 2018. évi Start munkaprogram elfogadására Szitka Péter
polgármester
12.5 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának lakáscélú ingatlanokra vonatkozó ingatlangazdálkodási stratégiájára Szitka Péter
polgármester
12.6 Javaslat 2017. évi hídfelújításokra vonatkozó költségvetési sorok közötti átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
12.7 Javaslat zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetésére Szitka Péter
polgármester
12.8 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
12.9 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018 . évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
12.10 Javaslat a Barcikai Ipari Park bővítéséhez szükséges területek tulajdonjogának megszerzésére és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
12.11 Javaslat a Kazincbarcika 0257/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági rendeltetésű külterületi ingatlan BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adására Szitka Péter
polgármester
12.12 Javaslat a KolorLab Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetésére Szitka Péter
polgármester
12.13 Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítására költségsorok közötti átcsoportosítás okán Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat a Polgármester jutalmazására Pásztor László
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
12.15 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
12.16 Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester
12.17 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
46/2017 (12.14.) A településkép védelméről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
208/2017 (12.14.) a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
209/2017 (12.14.) a Települési Értéktár Bizottság I. ülése alapján települési értékek értéktárba történő felvételéről
210/2017 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2017. 01-10. havi tájékoztatásának elfogadásáról
211/2017 (12.14.) az Egressy Béni Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
212/2017 (12.14.) a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett 2016. II. félévi, valamint 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
213/2017 (12.14.) az Egressy Béni Városi Könyvtár 2018. évre szóló díjtáblázatáról
214/2017 (12.14.) a Dr. BODOKI KATALIN Gyermekorvosi Betéti Társasággal, a MINI PED Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Dr. Gulyás Friderika Gyermekorvosi Betéti Társasággal új megbízási szerződések megkötésére az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról
215/2017 (12.14.) a Képviselő-testület 9/2016. (I. 21.) határozatának módosításáról
216/2017 (12.14.) a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által bonyolítandó 2018. évi Start munkaprogram elfogadásáráról
217/2017 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának lakáscélú ingatlanokra vonatkozó ingatlangazdálkodási stratégiájáról
217/2017 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának lakáscélú ingatlanokra vonatkozó ingatlangazdálkodási stratégiájáról
218/2017 (12.14.) a 2017. évi hídfelújításokra vonatkozó költségvetési sorok közötti átcsoportosításról
219/2017 (12.14.) zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetéséről
220/2017 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról
221/2017 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről
222/2017 (12.14.) a Barcikai Ipari Park bővítéséhez szükséges területek tulajdonjogának megszerzésére és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
223/2017 (12.14.) a Kazincbarcika 0257/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági rendeltetésű külterületi ingatlan BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
225/2017 (12.14.) Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosításáról költségsorok közötti átcsoportosítás okán
226/2017 (12.14.) a Polgármester jutalmazásáról
227/2017 (12.14.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról

BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK:

Társadalompolitikai Bizottság ülés jegyzőkönyvének letöltése

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülés jegyzőkönyvének letöltése


[VISSZA]