Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.10.26. - 8.00 (Munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a kazincbarcikai Védőnői Szolgálat körzeteinek összevonására és az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 37/2016. (XII. 16.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2018. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Program alapfokú oktatási intézményekben történő meghirdetésére, és a beérkező pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal előkészítésére Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal és Dr. Nagy Róbert házi gyermekorvossal új megbízási szerződés megkötésére, illetve a Mádi Háziorvos Bt-vel új feladat-ellátási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat Dr. Zsigó Ildikó gyermekháziorvossal új megbízási és feladat-ellátási szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
5.4 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat a Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénysorozatában való részvételre és az ahhoz szükséges befogadó nyilatkozat elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.6 Tájékoztató a Muskátli Nyugdíjasházban (Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2. sz.) történő személyfelvonó modernizációjáról, vezérlő panel cseréjéről és a szükséges fedezet biztosításáról Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat a Kazincbarcika, 0256/2 hrsz. alatti, szántó művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosítására Szitka Péter
polgármester
5.8 Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2017. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználására Szitka Péter
polgármester
5.9 Javaslat az Egressy Béni út 36. 4/2. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
5.10 Javaslat az Egressy Béni út 36. 4/4. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
5.11 Javaslat a Hámán Kató út rehabilitációjához kapcsolódó cserelakások felújítására Szitka Péter
polgármester
5.12 Javaslat a BARCIKA CENTRUM Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználására 2018. évre vonatkozóan, valamint hozzájárulás megadására a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez Szitka Péter
polgármester

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
169/2017 (10.26.) a kazincbarcikai Védőnői Szolgálat körzeteinek összevonásáról
170/2017 (10.26.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
171/2017 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2018. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
172/2017 (10.26.) az Arany János Tehetséggondozó Program alapfokú oktatási intézményekben történő meghirdetéséről, és a beérkező pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal előkészítéséről
173/2017 (10.26.) a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal és Dr. Nagy Róbert házi gyermekorvossal új megbízási szerződés megkötésére, illetve a Mádi Háziorvos Bt-vel háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi feladatok ellátásáról
174/2017 (10.26.) Dr. Zsigó Ildikó gyermekháziorvossal új megbízási és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
175/2017 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
176/2017 (10.26.) a Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénysorozatában való részvételről, és az ahhoz szükséges befogadó nyilatkozat elfogadásáról
177/2017 (10.26.) a Muskátli Nyugdíjasházban (Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2. sz.) történő személyfelvonó modernizációjára, vezérlő panel cseréjére vonatkozó tájékoztatásról és a szükséges fedezet biztosításáról
178/2017 (10.26.) a Kazincbarcika, 0256/2 hrsz alatti, szántó művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításáról
179/2017 (10.26.) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2017. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
180/2017 (10.26.) az Egessy Béni út 36. 4/2. számú lakás bérbeadásáról
182/2017 (10.26.) a Hámán Kató út rehabilitációjához kapcsolódó cserelakások felújításáról
183/2017 (10.26.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételéről és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2018. évre vonatkozóan,valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez


[VISSZA]