Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.09.28. - 8.00 (Munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarccikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi Tájékoztatója Szent-Királyi László
kirendeltségvezető
2. Javaslat a településképi arculati kézikönyv elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a közterületek rendjéről és a közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a közterületi játszóterek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
8. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárásokról (2017. év II. negyedév) Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. félévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.1 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1.Sz. Idősek Klubjában férőhelyszám csökkentésére és a Házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátotti létszámának növelésére Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.3 Javaslat a karácsonyi díszkivilágítás bővítés új eszközeinek beszerzéséhez szükséges többlet forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. részére működési célú támogatás nyújtására Szitka Péter
polgármester
10.5 Javaslat a Barcika Príma Kft. által üzemeltetett tálalókonyhákon található, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő eszközök térítésmentes tulajdonba adására a BARCIKA Príma Kft. részére Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat települési értéktár létrehozására Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 11 óvodai csoport esetében történő jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
10.9 Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtételére Szitka Péter
polgármester
10.10 Javaslat Nemzeti Ovi-Sport Programban való részvételre, és az ahhoz szükséges önrész biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.11 Javaslat a Kazincbarcika 989/6 hrsz-ú kivett vásártér és épület művelési ágú 2409 m2 területű - természetben Kazincbarcika, Mátyás király út 40. sz. alatt található - ingatlan térítésmentes használatba adása tárgyában született használatba-adási szerződés meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
10.12 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
10.13 Javaslat a volt Irinyi úti óvoda épületének vagyonnyilvántartásból történő kivezetésére Lövey Zoltán
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
10.14 Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.15 Javaslat a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA Art Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének személyi változására, valamint a tiszteletdíj megállapítására Szitka Péter
polgármester
10.16 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
10.17 Javaslat a Kazincbarcika 0233/1 hrsz-ú ingatlan 397 m2-es részének rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
Kókai Péter
ügyvezető
10.18 Javaslat „Kazincbarcika Város Civil életéért” kitüntetődíj adományozására Szitka Péter
polgármester
10.19 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
10.20 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
38/2017 (09.28.) a közterületek rendjéről és a közterület-használat szabályairól
39/2017 (09.28.) A közterületi játszóterek használatának szabályairól

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
147/2017 (09.28.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi Tájékoztatójának tudomásul vételéről
148/2017 (09.28.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. félévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
150/2017 (09.28.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1.Sz. Idősek Klubjában férőhelyszám csökkentéséről és a Házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátotti létszámának növeléséről
152/2017 (09.28.) a karácsonyi díszkivilágítás bővítés új eszközeinek beszerzéséhez szükséges többlet forrás biztosításáról
153/2017 (09.28.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft részére működési célú támogatás nyújtásáról
154/2017 (09.28.) a BARCIKA Príma Kft. által üzemeltetett tálalókonyhákon található, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő eszközök térítésmentes tulajdonba adásáról a BARCIKA Príma Kft. részére
155/2017 (09.28.) települési értéktár létrehozásáról
156/2017 (09.28.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
157/2017 (09.28.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 11 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról
158/2017 (09.28.) a helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtételéről
159/2017 (09.28.) Nemzeti Ovi-Sport Programban való részvételről, és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
160/2017 (09.28.) a Kazincbarcika 989/6 hrsz.-ú kivett vásártér és épület művelési ágú 2409 m2 területű – természetben Kazincbarcika, Mátyás király út 40. sz. alatt található – ingatlan térítésmentes használatba adása tárgyában született használatba-adási szerződés határidejének meghosszabbításáról
162/2017 (09.28.) a volt Irinyi úti óvoda épületének vagyonnyilvántartásból történő kivezetéséről
163/2017 (09.28.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
164/2017 (09.28.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról
165/2017 (09.28.) az Egressy Béni Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására szóló pályázati felhívásról
166/2017 (09.28.) a Kazincbarcika 0233/1 hrsz-ú ingatlan 397 m2-es részének rekreációs célú használatba adásáról
167/2017 (09.28.) a „Kazincbarcika Város Civil Életéért” kitüntető díj adományozására
168/2017 (09.28.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról


[VISSZA]