Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.06.22. - 8.00 (Munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról és a magánterületek karbantartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a köztisztaságról szóló 20/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Önkormányzat Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 32/2004. (X. 29.) és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 27/2009. (IX. 1.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
11. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 2017/2018-as tanévében indítható osztályok számáról Szitka Péter
polgármester
12. Tájékoztatás Dr. Lőrincz Csaba feladat-ellátási szerződésének felmondásáról Szitka Péter
polgármester
13.0 Indítványok
13.1 Javaslat a járási hivatal feladatainak ellátásához átadott eszközök ingyenes tulajdonba adására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére Szitka Péter
polgármester
13.2 Javaslat a Kazincbarcikai Sportközpontban található műfüves pálya selejtezésére Lövey Zoltán
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
13.3 Javaslat a Kazincbarcika Városi Köztemető bővítésével kapcsolatban érkezett lakossági kérelmek elbírálására Szitka Péter
polgármester
13.4 Javaslat az Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetésére, valamint a 44/2017. (III.30.) és 77/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
13.5 Javaslat a 1129/8/A/73 hrsz.-ú, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4-6. szám alatti ingatlan 40 m2–es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
13.6 Javaslat a Kazincbarcika 2622/2 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Szitka Péter
polgármester
13.7 Javaslat a KolorFund Pályázati Alap meghirdetésére Szitka Péter
polgármester
13.8 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel megkötött megállapodások alapján térítésmentesen átadásra kerülő vagyonelemek összegének meghatározására Szitka Péter
polgármester
13.9 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
13.10 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízására Szitka Péter
polgármester
13.11 Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház 2017 év” elismerő címek adományozására Szitka Péter
polgármester
13.12 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
20/2017 (06.22.) A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról
21/2017 (06.22.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól
22/2017 (06.22.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályairól
23/2017 (06.22.) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
24/2017 (06.22.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
25/2017 (06.22.) a zaj elleni védelem helyi szabályairól
26/2017 (06.22.) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról és a magánterületek karbantartásáról
27/2017 (06.22.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
121/2017 (06.22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
122/2017 (06.22.) a járási hivatal feladatainak ellátásához átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére
123/2017 (06.22.) a Kazincbarcikai Sportközpontban található műfüves pálya selejtezéséről
124/2017 (06.22.) a Kazincbarcika Városi Köztemető bővítésével kapcsolatban érkezett lakossági kérelmek elbírálásáról
125/2017 (06.22.) az Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetéséről, valamint a 44/2017. (III. 30.) és 77/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezéséről
126/2017 (06.22.) 1129/8/A/73 hrsz-ú ingatlan 40 m2-es részének bérbeadásáról
127/2017 (06.22.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról
128/2017 (06.22.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel megkötött megállapodások alapján térítésmentesen átadásra kerülő vagyonelemek összegének meghatározásáról Zárt ülésen hozott határozat!
129/2017 (06.22.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról Zárt ülésen hozott határozat!
130/2017 (06.22.) a „Tiszta udvar, rendes ház 2017 év” elismerő címek adományozására Zárt ülésen hozott határozat!


[VISSZA]