Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.05.29. - 10.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról dr. Toldi-Tóth Gábor
kapitányságvezető
2. Beszámoló a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 2016. szeptember 1- 2017. április 30 közötti tevékenységéről és működéséről Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Zárszámadás Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
5. Kazincbarcika Város Önkormányzat 2016. évi maradványának felhasználására és az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Barcika Holding Vállalatcsoport 2016. évi mérleg- és szakmai beszámolóinak elfogadására Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ÉRV ZRt. részére Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Önkormányzatnak és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalnak 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzéséről Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
12.0 Indítványok
12.1 Javaslat az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan megkötött feladatellátási szerződések utólagos jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12.2 Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
12.3 Javaslat a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Körúti Tagóvodájának, Építők Úti Tagóvodájának és Kertvárosi Tagóvodájának névhasználat változtatására Szitka Péter
polgármester
12.5 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.6 Javaslat nyilatkozat megtételére a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
12.7 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
12.8. Javaslat intelligens városüzemeltetési problémabejelentő mobil applikáció bevezetésére Szitka Péter
polgármester
12.9 Javaslat a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz szükséges önerő biztosítására Szitka Péter
polgármester
12.10 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 db személygépjármű értékesítésére, valamint 2 db személygépjármű vásárlására Szitka Péter
polgármester
12.11 Javaslat a Kazincbarcika 1083/27 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlására Szitka Péter
polgármester
12.13 Javaslat Kazincbarcika Város Polgármestere 12891-1/2017/IK számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálására Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat "Kazincbarcika Város Közneveléséért" kitüntetődíj adományozására Szitka Péter
polgármester
12.15 Javaslat "Kazincbarcika Város Egészségügyéért" kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
12.16 Javaslat "Kazincbarcika Város Közszolgálatáért" kitüntetődíj adományozására Szitka Péter
polgármester
12.17 Javaslat "Kazincbarcika Város Díszpolgára", "Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Pro Urbe Kazincbarcika díja" és, "Kazincbarcika Város Képviselő-testületének" kitüntető díjak adományozására Szitka Péter
polgármester
12.18 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2016 (XII.16.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.19 Javaslat szakértői szolgáltatás igénybevételére Szitka Péter
polgármester
12.20 Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
12.21 Egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
87/2017 (05.29.) Kazincbarcika város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
89/2017 (05.29.) az intézményeket megillető 2016. évi maradvány elszámolásáról
90/2017 (05.29.) a 2016. évi maradvány igénybevételéről, felosztásáról
91/2017 (05.29.) a 2016. évi maradvány elszámolásáról
92/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
93/2017 (05.29.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
94/2017 (05.29.) az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan megkötött feladatellátási szerződések utólagos jóváhagyásáról
95/2017 (05.29.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
96/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
97/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Körúti Tagóvodájának, Építők Úti Tagóvodájának és Kertvárosi Tagóvodájának névhasználat változtatásáról
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
100/2017 (05.29.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
101/2017 (05.29.) intelligens városüzemeltetési problémabejelentő mobil applikáció bevezetéséről
102/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
103/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 db személygépjármű értékesítésére, valamint 2 db személygépjármű vásárlásáról
104/2017 (05.29.) a Kazincbarcika 1083/27 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásáról
105/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Polgármesterének 12891-1/2017/IK számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
106/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díj adományozására
107/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozására
108/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására
109/2017 (05.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozásáról
111/2017 (05.29.) szakértői szolgáltatás igénybevételéről
112/2017 (05.29.) a Barcika Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbításáról
113/2017 (05.29.) könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbításáról
114/2017 (05.29.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
115/2017 (05.29.) a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
116/2017 (05.29.) a BARCIKA KONTROLL Gazdálkodási Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
117/2017 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
118/2017 (05.29.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról


[VISSZA]