Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.04.27. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető díjak és címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól szóló új önkormányzati rendeletének megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2016. évi működéséről dr. Márton Csaba
kuratórium elnöke
4. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről dr. Szuromi Krisztina
jegyző
6. Beszámoló a 2016. ében végzett ellenőrzések tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárásokról (2017. év I. negyedév) Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Kazincbarcika Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.2 Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
9.3 Javaslat az Ózdi Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezés elfogadására Szitka Péter
polgármester
9.4 Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására Szitka Péter
polgármester
9.5 Javaslat a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete gépjármű vásárlásának támogatására Szitka Péter
polgármester
9.6 Javaslat a településképi önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 4. számú módosítására és a sporttal kapcsolatos közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosítására Szitka Péter
polgármester
9.8 Javaslat a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolát érintő intézményátszervezés elfogadására Szitka Péter
polgármester
9.9 Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2017. évi támogatására Szitka Péter
polgármester
9.10 Javaslat a sportegyesületek pályázati úton történő 2017. évi támogatására Szitka Péter
polgármester
9.11 Javaslat a 44/2017. (III.30.) határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
9.12 Javaslat a KKG-215 forgalmi rendszámú, Ford Ranger típusú gépjármű Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részére történő térítésmentes tulajdonba adására Szitka Péter
polgármester
9.13 Javaslat a Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatal fejlesztési célú támogatására Szitka Péter
polgármester
9.14 Javaslat az Egressy Béni út 38. 4/1. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
9.15 Javaslat a 1129/8/A/73 hrsz.-ú, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4-6. szám alatti ingatlan 103 m2–es része bérbeadásának utólagos jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
9.16 Javaslat a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Makkai Orsolya
ügyvezető
9.17 Javaslat „Kazincbarcika Város Sport kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
9.18 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
14/2017 (04.27.) Kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
62/2017 (04.27.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
63/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról
64/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
65/2017 (04.27.) a 2016. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
66/2017 (04.27.) a Kazincbarcika Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
67/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
68/2017 (04.27.) a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
69/2017 (04.27.) az Ózdi Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezés elfogadásáról
70/2017 (04.27.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról
71/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete gépjármű vásárlásának támogatásáról
72/2017 (04.27.) a településképi önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
73/2017 (04.27.) a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 4. számú módosításáról és a sporttal kapcsolatos közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosításáról
74/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolát érintő intézményátszervezés elfogadásáról
75/2017 (04.27.) a civil szervezetek 2017. évi pályázati támogatásáról
76/2017 (04.27.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2017. évi támogatásáról
77/2017 (04.27.) a 44/2017. (III. 30.) határozatának módosításáról
78/2017 (04.27.) a KKG-215 forgalmi rendszámú, Ford Ranger típusú gépjármű Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról
79/2017 (04.27.) a Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatal fejlesztési célú támogatásáról
80/2017 (04.27.) az Egressy Béni út 38. 4/1. számú lakás bérbeadásáról
81/2017 (04.27.) a 1129/8/A/73 hrsz.-ú ingatlan 103 m2-es része bérbeadásának utólagos jóváhagyásáról
82/2017 (04.27.) „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosításáról
83/2017 (04.27.) a „Kazincbarcika Város Sportjáért” kitüntető díj adományozására


[VISSZA]