Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2017.03.30. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a "Tiszta udvar rendes ház ... év" elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 36/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról szóló 25/2012. (V. 29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint, a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2016. (II. 12.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató a 2016. évi egyéni választókerületi képviselői céltartalék felhasználásáról Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztatás a 0362/5 és 3354 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről, valamint javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Kazincbarcika Városi Rádióklub számára. Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat Kazincbarcika Város Képviselő-testülete 18/2017. (III.01.) határozatának hatályon kívül helyezésre Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat "Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017" pályázat meghirdetésére Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I. Számú Idősek Klubja ellátási területének módosítására Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.6 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 269 főről 222 főre történő módosítására Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat pályázat kiírására – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2017/18. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat az Állami Számvevőszék önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat az Üzleti és Inkubációs Irodapark működtetésére Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött bérleti szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11.12 Javaslat a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosítására Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat a Képviselő-testület 210/2016. (XII.16.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat a Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. szám alatti helyiségcsoport használatának visszavételére Szitka Péter
polgármester
11.15 Javaslat a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0373/67 hrsz-ú ingatlan kb. 5000 m2-es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.16 Javaslat a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” tulajdonosi hozzájárulások megadására Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat a Kazincbarcika 1540 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlására Szitka Péter
polgármester
11.18 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
11.19 Javaslat a KÖZVIL Zrt-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, illetve felmondásának kezdeményezésére Szitka Péter
polgármester
11.20 Javaslat a 216/2016. (XII.16.) határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
11.21 Javaslat a Barcika Holding vállalatcsoport 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
11.22 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
11.23 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására szóló pályázati felhívásra Szitka Péter
polgármester
11.24 Javaslat a Kazincbarcika 13033 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
11.25 Javaslat a Kazincbarcika 13150 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
11.26 Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.27 Javaslat az Egressy Béni tér 1. 4/13. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.28 Javaslat az „Általános felhasználás (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 1.5.2017. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyban megindított eljárás árlejtésének eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
11.29 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
11/2017 (03.30.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról
12/2017 (03.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
30/2017 (03.30.) a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
31/2017 (03.30.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
32/2017 (03.30.) a polgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről
33/2017 (03.30.) az „Általános felhasználás (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 1.5.2017. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyban megindított eljárás árlejtésének eredményhirdetéséről
34/2017 (03.30.) tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Kazincbarcika Városi Rádióklub számára
35/2017 (03.30.) Kazincbarcika Városi Önkormányzat és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervéről
36/2017 (03.30.) a 18/2017. (III. 01.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
37/2017 (03.30.) „Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” pályázat meghirdetéséről
38/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I. Számú Idősek Klubja ellátási területének módosításáról
39/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
40/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 269 főről 222 főre történő módosításáról
41/2017 (03.30.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről
42/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2017/18. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
43/2017 (03.30.) az Állami Számvevőszék „önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
44/2017 (03.30.) az Üzleti és Inkubációs Irodapark működtetéséről
45/2017 (03.30.) a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött bérleti szerződés módosításáról
46/2017 (03.30.) a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosításáról
47/2017 (03.30.) a Képviselő-testület 210/2016. (XII. 16.) határozatának módosításáról
48/2017 (03.30.) a Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. szám alatti helyiségcsoport használatának visszavételéről
49/2017 (03.30.) a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0373/67 hrsz-ú ingatlan kb. 5000 m2-es részének bérbeadásáról
50/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
51/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 1540 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásáról
52/2017 (03.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
53/2017 (03.30.) a KÖZVIL Zrt-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, illetve felmondásának kezdeményezéséről
54/2017 (03.30.) a 216/2016. (XII. 16.) határozat módosításáról
55/2017 (03.30.) a Barcika Holding vállalatcsoport 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására
56/2017 (03.30.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
57/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására szóló pályázati felhívásról
58/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 13033 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
59/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 13150 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
60/2017 (03.30.) a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadásáról
61/2017 (03.30.) a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadásáról


[VISSZA]