Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2016.12.16. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletének megalkotására és a fogászati ügyeleti ellátás biztosítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával tárgyalás kezdeményezésére vonatkozó határozat meghozatalára Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében működtetett pályázati alapról Szitka Péter
polgármester
Kondorné Sztojka Ágnes
képviselő
4. Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 24.§ (5) bekezdése szerinti emlékeztető elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat új egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendelethez kapcsolódóan feladat-ellátási szerződések megkötésére Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár 2017. évre vonatkozó díjszabásainak megállapítására Szitka Péter
polgármester
5.4 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2017. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017 . évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
5.8 Javaslat a Barcikai Ipari Parkból lementett humusz értékesítésére Szitka Péter
polgármester
5.9 Javaslat a Képviselő-testület 206/2016 (XI.30.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.10 Javaslat a Barcika Park Nonprofit Kft. által bonyolítandó 2017. évi Start munkaprogram elfogadása Szitka Péter
polgármester
5.11 Javaslat a Polgármester jutalmazására Pásztor László
Bizottság elnöke
5.12 Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/12. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
5.13 Javaslat a kazincbarcikai 0257/2 helyrajzi számú külterületi ingatlan 4908/12715 arányú tulajdonrészének Kazincbarcika Város Önkormányzata általi megvásárlására Szitka Péter
polgármester
5.14 Javaslat a kazincbarcikai 383 helyrajzi számú ingatlan – Viszóczky Sándor és Viszóczky-Lénárt Zsuzsanna kérelmezők részére történő - eladásáról, valamint az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtható támogatás odaítéléséről Szitka Péter
polgármester
5.15 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
5.16 Javaslat a Kazincbarcika, 12577 hrsz-ú ingatlan megosztás utáni értékesítésére Szitka Péter
polgármester
5.17 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó intézményei, valamint gazdasági társaságai részére villamos energia beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzése eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására, illetve a hatályban lévő szerződések meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
5.18 bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
37/2016 (12.16.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
207/2016 (12.16.) a fogászati ügyeleti ellátás biztosítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával tárgyalás kezdeményezéséről
208/2016 (12.16.) a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében működtetett Pályázati Alapról szóló beszámolóról
210/2016 (12.16.) Kazincbarcika Város Önkormányzat új egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendelethez kapcsolódóan feladat-ellátási szerződések megkötéséről
211/2016 (12.16.) az Egressy Béni Városi Könyvtár 2017. évre vonatkozó díjszabásainak megállapításáról
213/2016 (12.16.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
217/2016 (12.16.) a Képviselő-testület 206/2016. (XI. 30.) határozatának módosításáról
218/2016 (12.16.) a Barcika Park Nonprofit Kft. által bonyolítandó 2017. évi Start munkaprogram elfogadására
220/2016 (12.16.) a Munkácsy tér 5. 2/12. számú lakás bérbeadásáról
222/2016 (12.16.) a kazincbarcikai 383 helyrajzi számú ingatlan eladásáról, valamint az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához nyújtható támogatás odaítéléséről
223/2016 (12.16.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
224/2016 (12.16.) a Kazincbarcika, 12577 hrsz-ú ingatlan megosztás utáni értékesítéséről


[VISSZA]