Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2016.07.28. - 14.30 (Rendkívüli ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-16 jelű módosítása indításának kezdeményezésére a városközponti barnamezős fejlesztési terület és környezetére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia pontosítására a Településfejlesztési koncepcióval való összhang megteremtése érdekében Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal adásvételi szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 2016. évi keretösszegének módosítására Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztatás épületfeltüntetési eljárás, azaz önálló tulajdonú ingatlanná nyilvánítási eljárás kezdeményezéséről a 626/6 helyrajzi számú ingatlan kapcsán Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a TH Timpanon Kft. 3.000.000 Ft névértékű üzletrészének nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítése eredményének megállapítására, üzletrész adásvételi szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel érvényben lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2016. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Kínai-Magyar Borsod Gazdasági Együttműködési Terület Fejlesztő Kft.-vel óvodai csoport indítására és férőhely biztosítására a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodájában Szitka Péter
polgármester
13. Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
136/2016 (07.28.) a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-16 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről a városközponti barnamezős fejlesztési terület és környezetére vonatkozóan
137/2016 (07.28.) az Integrált Településfejlesztési Stratégia pontosításáról a Településfejlesztési koncepcióval való összhang megteremtése érdekében
145/2016 (07.28.) együttműködési megállapodás megkötéséről a Kínai-Magyar Borsod Gazdasági Együttműködési Terület Fejlesztő Kft.-vel óvodai csoport indítására és férőhely biztosítására a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodájában


[VISSZA]