Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2016.06.24. - 9:00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal és további 3 településsel támogatási kérelem benyújtása érdekében a TOP-3.2.1-15/BO1 pályázati felhívásra Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 47/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének, valamint a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 28/2013. (X. 15.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-15 jelű módosítása indításának kezdeményezésére a Kazincbarcikán lévő általános iskolák területére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
6. Tájékoztató engedélyezési és kiviteli terv készítésre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat "A társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása" tárgyú pályázat kapcsán pályázatok benyújtásához beadási határidő biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.3 Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
7.4 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újkazinc városrészen a 2230/94 helyrajzi számú ingatlanon található "Kalózhajó" megnevezésű játszóeszköz selejtezésére Lövey Zoltán
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
7.5 Javaslat a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda nevének módosítására Szitka Péter
polgármester
7.6 Javaslat a 112/2016 (VI. 17.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére, valamint nyilatkozat megtételére a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
7.7 Javaslat a Kazincbarcika, 62/A/1 hrsz. alatti ingatlan használati jogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
7.8 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat közterület elnevezésére Szitka Péter
polgármester
Pásztor László
bizottsági elnök
7.11 Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház 2016 év” elismerő címek adományozására Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat a Munkácsy tér 5. fsz. 3. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
7.13 Javaslat az Egressy Béni tér 1. 4/13. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
7.15 Javaslat az Egressy Béni út 34. 4/1. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
7.16 Javaslat szociális városrehabilitációs fejlesztés érdekében történő ingatlanvásárlásra Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Lövey Zoltán, Bukó Géza
bizottsági elnökök
7.18 Javaslat a "Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése" című, SH/1/1 azonosítószámú projekt Pályázati Alapjához benyújtott SH/1/1-2016-007 kódszámú projekt támogatási döntésére Szitka Péter
polgármester
7.19 Bejelentések, Egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
113/2016 (06.24.) Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal és további 3 településsel támogatási kérelem benyújtása érdekében a TOP-3.2.1-15-BO1 pályázati felhívásra
115/2016 (06.24.) a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-15 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcikán lévő általános iskolák területére vonatkozóan
120/2016 (06.24.) az uszoda nevének módosításáról
122/2016 (06.24.) a Kazincbarcika, 62/A/1 hrsz alatti ingatlan használati jogának rendezéséről
126/2016 (06.24.) a Munkácsy tér 5. fsz. 3. számú lakás bérbeadásáról
127/2016 (06.24.) az Egressy Béni tér 1. 4/13. számú lakás bérbeadásáról
128/2016 (06.24.) a Munkácsy tér 3. 1/7. számú lakás bérbeadásáról
129/2016 (06.24.) az Egressy Béni út 34. 4/1. számú lakás bérbeadásáról
130/2016 (06.24.) szociális városrehabilitációs fejlesztés érdekében történő ingatlanvásárlásról
131/2016 (06.24.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról


[VISSZA]