Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2016.01.21. - 8.00 (Munkatervszerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Tiszta udvar, rendes ház … év” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására és a cím adományozásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról szóló határozati javaslat megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C projektekről, valamint a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításáról Kazincbarcikán Szitka Péter
polgármester
Kondorné Sztojka Ágnes
képviselő
4. Tájékoztató közterületeket érintő telekalakításokról és javaslat az újonnan kialakuló közterületek elnevezésére Pásztor László
ÜJKB elnöke
Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
5.2 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről szóló 254/2015 (XII.18.) határozata módosítására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Juhász Rita
ügyvezető
5.4 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Magyar Államkincstár részére értékesítési pont elhelyezéséhez Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 2016. évi keretösszegének módosítására Szitka Péter
polgármester
5.8 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
5.9 Javaslat a "Barcikart" kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
5.10 Javaslat a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tagi összetételének módosításáról, valamint tiszteletdíjuk megállapításáról Szitka Péter
polgármester
5.11 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
01/2016 (01.21.) A "Tiszta udvar, rendes ház ... év" elismerő cím alapításáról és adományozásáról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
2/2016 (01.21.) közterületeket érintő telekalakításokról és az újonnan kialakuló közterületek elnevezéséről
9/2016 (01.21.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Magyar Államkincstár részére értékesítési pont elhelyezéséhez
10/2016 (01.21.) az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
15/2016 (01.21.) a (BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő) BARCIKA PRÍMA Kft. felügyelő bizottsága tagi összetételének módosításáról, valamint tiszteletdíjuk megállapításáról
16/2016 (01.21.) a (BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő) BARCIKA Kontroll Kft. felügyelő bizottsága tagi összetételének módosításáról, valamint tiszteletdíjuk megállapításáról
17/2016 (01.21.) a (BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő) TH TIMPANON Kft. felügyelő bizottsága tagi összetételének módosításáról, valamint tiszteletdíjuk megállapításáról


[VISSZA]