Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.11.27. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára és új rendeletek megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2014. évi működéséről dr. Márton Csaba
Kuratórium elnöke
4. Beszámoló a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet működéséről és 2015. július 1. - 2015. november 15. közötti tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló az Egressy Béni Városi Könyvtár 2014-2015. évi működéséről Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztatás Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő, selejtezésre került rothasztó tornyok fémhulladék- hasznosító telepen történő értékesítésből származó bevétel nagyságáról Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működéséről 2013-2015. Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.1 Javaslat a 2016. évre vonatkozó gyermekétkeztetési nyersanyagnorma meghatározására Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.3 Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének beolvadás útján történő megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Szitka Péter
polgármester
10.5 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésére Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről szóló 10/2015. (I. 21.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 623/34 hrsz alatti ingatlan 40 m2-es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
10.9 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 12404 hrsz. alatti zártkerti ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
10.10 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Szitka Péter
polgármester
10.11 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Kazincbarcika, Egressy tér 1. 4/13. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
10.12 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Kazincbarcika 13301/17 és 13301/34 hrsz. alatti zártkerti ingatlanok rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
10.13 Javaslat a 6. számú fogorvosi körzet megszüntetésére és a fogorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosítására Szitka Péter
polgármester
10.14 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
10.15 Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
10.16 Javaslat a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználására 2016. évre vonatkozóan, valamint hozzájárulás megadása a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez Szitka Péter
polgármester
10.17 Javaslat a BARCIKA ART Kft. és a Barcika Szolg Kft. között létrejövő vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
10.18 Javaslat a Polgármester jutalmazására Pásztor László
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
10.19 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
36/2015 (11.27.) Az iparűzési adóról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
220/2015 (11.27.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
221/2015 (11.27.) a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének beolvadás útján történő megszüntetéséről
226/2015 (11.27.) Kazincbarcika Város Településfejlesztési Koncepció tervezetének elfogadásáról, valamint az államigazgatási és társadalmi egyeztetésre való bocsátásáról
227/2015 (11.27.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának 2016. évi megállapításáról
228/2015 (11.27.) Kérelem benyújtásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében
229/2015 (11.27.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodás megkötéséről
230/2015 (11.27.) kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítéséről
232/2015 (11.27.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 623/34 hrsz. alatti ingatlan 40 m2-es részének bérbeadásáról
233/2015 (11.27.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 12404 hrsz. alatti zártkerti ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
234/2015 (11.27.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
235/2015 (11.27.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Kazincbarcika, Egressy tér 1. 4/13. szám alatti lakás bérbeadásáról
236/2015 (11.27.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 13301/17 és 13301/34 hrsz-ú zártkerti ingatlanok rekreációs célú használatba adásáról
237/2015 (11.27.) a 6. számú fogorvosi körzet megszüntetéséről és a fogorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosításáról
240/2015 (11.27.) a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználására 2016. évre vonatkozóan, valamint hozzájárulás megadása a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez


[VISSZA]