Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.10.29. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Tájékoztatójának tudomásul vételére Szent-Királyi László
tü.ezds.kirendeltségvezető
2. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II. 27.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II. 22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Tiszta udvar, rendes ház … év” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására és a cím adományozásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról szóló határozati javaslat megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-12 jelű módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-13 jelű módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat az Ózdi Szakképzési Centrummal történő vagyonkezelési szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
9.2 Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 2015. évi keretösszegének módosítására Szitka Péter
polgármester
9.3 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 207/208 hrsz-ú belterületi ingatlan bérbeadására Szitka Péter
polgármester
9.4 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 1669 hrsz-ú belterületi ingatlan bérbeadására Szitka Péter
polgármester
9.5 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 2080 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
9.6 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 12864 és 12865 hrsz-ú zártkerti ingatlanok rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 13219 hrsz-ú zártkerti ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
9.8 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.9 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.10 Beszámoló a Társadalompolitikai Bizottság 2015. január 1. és 2015. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
Bukó Géza
bizottság elnöke
9.11 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről szóló 10/2015 (I.21.) határozata módosítására Szitka Péter
polgármester
9.12 Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 36. szám alatti irodahelyiségek elektromos hálózatának felújítására Szitka Péter
polgármester
9.13 Javaslat a kazincbarcikai Rendezvényház és Kiállító terem épületében a rendezvényterem tűzgátló gipszkarton álmennyezetének elkészítéséhez szükséges saját forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
9.14 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének aktualizálására Szitka Péter
polgármester
9.15 Javaslat a 140/2015. (VI.24.) határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
9.16 Javaslat „Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
9.17 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
202/2015 (10.29.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
203/2015 (10.29.) a Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-12 jelű módosításáról
204/2015 (10.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2016. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
205/2015 (10.29.) az Ózdi Szakképzési Centrummal történő vagyonkezelési szerződés megkötéséről
207/2015 (10.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 207/208 hrsz-ú belterületi ingatlan bérbeadásáról
208/2015 (10.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 1669 hrsz-ú belterületi ingatlan bérbeadásáról
210/2015 (10.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 12864 és 12865 hrsz-ú zártkerti ingatlanok rekreációs célú használatba adásáról
211/2015 (10.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 13219 hrsz-ú zártkerti ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
216/2015 (10.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének aktualizálásáról
217/2015 (10.29.) a 140/2015. (VI. 24.) határozat módosításáról


[VISSZA]