Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.09.25. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 24/2004.(IX.03.), az építményadóról szóló 55/2014. (XI.27.) és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és új rendeletek megalkotására. Szitka Péter
polgármester
2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
4. BESZÁMOLÓ a Központi Ügyeleti Szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
6. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárásokról (2015. év II. negyedév) Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének történő használatba adására, és üzembentartói szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Településfejlesztési dokumentumainak elfogadására Szitka Péter
polgármester
7.3 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő- testületének a 153/2013. (VII. 11.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
7.4 Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására Szitka Péter
polgármester
7.5 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a kazincbarcikai Szennyvíztelepen található nagy értékű tárgyi eszközök selejtezésére Szitka Péter
polgármester
Lövey Zoltán
GPV bizottság elnöke
7.6 Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 36. szám alatti irodahelységek adásvételére és az ingatlan felújítási munkálatainak elvégzésére Szitka Péter
polgármester
7.7 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 500 MFt keretösszegű folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználására, valamint hozzájárulás megadása a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez, illetve egyéb biztosítéki célú szerződések megkötéséhez Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat a Barcika Centrum Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatai féléves teljesülésének értékelésére Szitka Péter
polgármester
7.10 Tájékoztató védjegybejelentési eljárás megindításáról Szitka Péter
polgármester
7.11 Kazincbarcikai Járásbírósághoz soron kívüli pedagógus ülnökök megválasztása Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására. Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Lövey Zoltán
bizottsági elnökök

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
27/2015 (09.25.) A talajterhelési díj helyi szabályairól
28/2015 (09.25.) Az építményadóról
29/2015 (09.25.) a magánszemélyek kommunális adójáról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
178/2015 (09.25.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
179/2015 (09.25.) a Központi Ügyeleti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról
181/2015 (09.25.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének történő használatba adásáról, és üzembentartói szerződés megkötéséről
182/2015 (09.25.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Településfejlesztési dokumentumainak elfogadásáról
183/2015 (09.25.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 153/2013. (VII. 11.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
184/2015 (09.25.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
185/2015 (09.25.) Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a kazincbarcikai Szennyvíztelepen található nagy értékű tárgyi eszközök selejtezéséről
186/2015 (09.25.) a Kazincbarcika, Fő tér 36. szám alatti irodahelységek adásvételéről és az ingatlan felújítási munkálatainak elvégzéséről
188/2015 (09.25.) a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 500 MFt keretösszegű folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználására, valamint hozzájárulás megadása a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez illetve egyéb biztosítéki célú szerződések megkötéséhez
189/2015 (09.25.) a Barcika Centrum Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatai féléves teljesülésének értékeléséről
190/2015 (09.25.) Kazincbarcikai Járásbírósághoz pedagógus ülnökök soron kívüli megválasztásáról
191/2015 (09.25.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról


[VISSZA]