Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.07.31. - 8.00 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról szóló 25/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Könyvtárpártoló Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika város 175/3 helyrajzi számú ingatlanának használatbavételi eljárásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a 3/2015. (I. 21.) határozat 1. pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
6. Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat belvárosi kutyafuttató kialakításához fedezet biztosítására Molnár Zoltán
képviselő
9- Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése okán felmerülő átköltöztetési, elhelyezési költségekhez fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
10 Javaslat „A társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása” tárgyú pályázat teljes körű kivitelezéséhez forrás biztosítására, valamint új pályázatok benyújtására határidő biztosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat támogatás nyújtására a BorsodChem Zrt. tulajdonában álló Kazincbarcika, Irinyi út 5. szám alatt található 4 sávos tekepálya és tartozékainak felújításához Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Kazincbarcika 1111/45/A hrsz. alatti társasházi ingatlan (volt Mozi) részleges bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
13. Javaslat a Kazincbarcika 0477 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
14. Javaslat a Kazincbarcika 13301/35 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
15. Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 101/2015. (V.22.) határozatának módosításáról és a Kazincbarcika 0233/1 hrsz-ú ingatlan 352 m2-es részének rekreációs célú használatba adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
16. Javaslat a Kazincbarcika 207/198 hrsz-ú ingatlan bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17. Javaslat „Svájci Hozzájárulás a kibővített Európához - Együttműködési Program Magyarországgal I. Regionális fejlesztés prioritás program keretében megvalósuló SH/1/1. számú, „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” megnevezésű projekt – Kivitelezési szerződés Üzleti és Inkubációs Irodapark létrehozására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására és az eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat döntéshozatalra a „Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 azonosító számú projekt keretében a Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítésére és új tornaterem építés kivitelezésére” tárgyú nemzeti értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményére, és a szükséges saját forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozására* Szitka Péter
polgármester
20. Javaslat „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozására* Szitka Péter
polgármester
21. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok versenytárgyalás útján történő hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
145/2015 (07.31.) a Könyvtárpártoló Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
146/2015 (07.31.) Kazincbarcika város 175/3 helyrajzi számú ingatlanának használatbavételi eljárásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozataláról
148/2015 (07.31.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
151/2015 (07.31.) „A társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása” tárgyú pályázat teljes körű kivitelezéséhez forrás biztosításáról, valamint új pályázatok benyújtására határidő biztosításáról
152/2015 (07.31.) támogatási szerződés megkötéséről a Polimer Szolgáltató Kft-vel
154/2015 (07.31.) a Kazincbarcika 0477 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
155/2015 (07.31.) a Kazincbarcika 13301/35 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
156/2015 (07.31.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (V. 22.) határozatának módosításáról
157/2015 (07.31.) a Kazincbarcika 0233/1 hrsz-ú ingatlan 352 m2-es részének rekreációs célú használatba adásáról
160/2015 (07.31.) döntéshozatal „Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 azonosító számú projekt keretében a Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítésére és új tornaterem építés kivitelezésére” tárgyú nemzeti értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről, és a szükséges saját forrás biztosításáról
163/2015 (07.31.) az önkormányzati tulajdonú ingatlanok versenytárgyalás útján történő hasznosításáról


[VISSZA]