Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.06.24. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről Szitka Péter
polgármester
2. Tájékoztató a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános iskola működéséről 2014-2015-ös tanév Szitka Péter
polgármester
3. Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő- testületének a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről szóló 13/1996. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
8. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat döntés meghozatalára a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által benyújtott, Szociális Földprogramhoz kapcsolódó földterületről Szitka Péter
polgármester
9.2 Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Klimon István
alpolgármester
9.3 Javaslat kiegészítő együttműködési megállapodás megkötésére a BorsodChem Zrt-vel Szitka Péter
polgármester
9.4 Javaslat az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2015. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználására Szitka Péter
polgármester
9.5 Javaslat a „Helyi menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyú pályáztatási eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
9.6 Javaslat nyilatkozat megtételére a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy út 36. 4/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
9.8 Javaslat az uszoda működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére Berente Község Önkormányzatával Szitka Péter
polgármester
9.9 Javaslat a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött adásvételi szerződés módosítására és kiegészítésére, valamint bérleti szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
9.10 Javaslat a „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú projekt Támogatási szerződés módosításának kezdeményezéséről és a lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Polgármesteri felhatalmazásról Szitka Péter
polgármester
9.11 Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 36. szám alatti irodahelységek bérletére Szitka Péter
polgármester
9.12 Javaslat a Barcika Szolg Kft. és a Barcika Ingatlanmenedzsment Kft. szétválásához szükséges második döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
9.13 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Lövey Zoltán
bizottsági elnökök
9.14 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok versenytárgyalás útján történő hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
9.15 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
23/2015 (06.24.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
128/2015 (06.24.) a Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról szóló tájékoztatóról
131/2015 (06.24.) az „Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika” rendészeti szerv létrehozásáról
132/2015 (06.24.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
136/2015 (06.24.) kiegészítő együttműködési megállapodás megkötéséről a BorsodChem Zrt-vel
137/2015 (06.24.) az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2015. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
139/2015 (06.24.) a Kazincbarcika, Egressy út 36. 4/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
140/2015 (06.24.) az uszoda működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről Berente Község Önkormányzatával
141/2015 (06.24.) a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött adásvételi szerződés módosításáról és kiegészítéséről, valamint bérleti szerződés megkötéséről
144/2015 (06.24.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzat támogatásáról


[VISSZA]