Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.05.29. - 9.30 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról szóló 25/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015-2019-ig szóló Gazdasági Programjának elfogadására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Május 1. út 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló pince szinti megjelölésű helyiség bérbeadására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Kistérségi START mintaprogramok közvetlen költségeinek átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika Város készülő Településfejlesztési koncepciójának helyzetfeltáró-helyzetértékelő munkarésze keretein belüli megalapozó vizsgálat kiegészítésének elfogadására, valamint a Településfejlesztési koncepcióprobléma térképeinek és célrendszerének meghatározására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat Kazincbarcika Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálat munkarész tervezetének elfogadásáról és annak államigazgatási és társadalmi egyeztetésre való bocsátásáról Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a Barcika Holding vállalatcsoport 2014. évi éves beszámolóinak elfogadására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
110/2015 (05.29.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
111/2015 (05.29.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
112/2015 (05.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015-2019-ig szóló Gazdasági Programjának elfogadásáról
113/2015 (05.29.) a Kazincbarcika, Május 1. út 2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló pince szinti megjelölésű helyiség bérbeadására
115/2015 (05.29.) Kazincbarcika Város készülő Településfejlesztési koncepciójának helyzetfeltáró-helyzetértékelő munkarésze keretein belüli megalapozó vizsgálat kiegészítésének elfogadásáról, valamint a Településfejlesztési koncepcióprobléma térképeinek és célrendszerének meghatározásáról
116/2015 (05.29.) Kazincbarcika Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) Megalapozó vizsgálat munkarész tervezetének elfogadására és annak államigazgatási és társadalmi egyeztetésre való bocsátására


[VISSZA]