Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.05.22. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
0. KÖZMEGHALLGATÁS 8.00 órától-10.00-óráig
1. Beszámoló Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról dr.Toldi-Tóth Gábor
kapitányságvezető
2. Beszámoló a Fogászati ellátás helyzetéről Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti feladtok ellátásáról Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének működéséről Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
6. Zárszámadás Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika város Önkormányzat 2014. évi maradványának felhasználására és az Önkormányzat 2015. évi költésvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására Szitka Péter
polgármester
12. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörbe tartozó közbeszerzési eljárásokról (2015. év I. negyedév) Szitka Péter
polgármester
13.0 Indítványok
13.1 Kazincbarcika Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója Szitka Péter
polgármester
13.2 Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
13.3 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére Szitka Péter
polgármester
13.4 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok rekreációs célú földszerzés tárgyául való kijelölésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
13.5 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy út 38. 4/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
13.6 Javaslat a Kazincbarcika, Munkácsy tér 5. I/8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
13.7 Javaslat a Kazincbarcika Fő tér 15 sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének hosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
13.8 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
13.9 Javaslat Kazincbarcika város területén lévő 2015. március 30. napjáig elbontásra került régi típusú játszóeszközök felhasználására Szitka Péter
polgármester
13.10 Javaslat pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről Szitka Péter
polgármester
13.11 Javaslat az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzetek használati díjának rendezésére Szitka Péter
polgármester
13.12 Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötésére 2015 és 2016 évre vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
13.13 Javaslat a BARCIKA CENTRUM Kft.ügyvezetője 2015. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
13.14 Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzatának módosítására, valamint javaslat a BARCIKA Szolg Kft. ügyvezető 2015. évi prémium kitűzésének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
13.15 Javaslat a Barcika Centrum vállalatcsoport uralmi szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
13.16 Javaslat a Barcika Holding vállalatcsoport 2015. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
13.17 Javaslat „Kazincbarcika Város Közoktatásáért” kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
13.18 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
19/2015 (05.22.) a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről
20/2015 (05.22.) A köztisztaságról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
93/2015 (05.22.) a BARCIKA Szolg Kft. (korábbi elnevezése: TIMPANON Kft.) vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló 22/2012. (II. 28.) határozattal jóváhagyott Szabályzatának módosításáról és a BARCIKA Szolg Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumkitűzésének jóváhagyásáról
99/2015 (05.22.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
100/2015 (05.22.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére
101/2015 (05.22.) önkormányzati tulajdonú ingatlanok rekreációs célú földszerzés tárgyául való kijelöléséről
102/2015 (05.22.) a Kazincbarcika, Egressy út 38. 4/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
103/2015 (05.22.) a Kazincbarcika, Munkácsy tér 5. I/8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
104/2015 (05.22.) a Kazincbarcika, Fő tér 15. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének hosszabbítására
107/2015 (05.22.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről
108/2015 (05.22.) az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzetek használati díjának rendszeréről


[VISSZA]