Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.04.02. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.19.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
2. Tájékoztatás Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervében szereplő rendelet-tervezetek előkészítéséről Szitka Péter
polgármester
3.0 Indítványok
3.1 Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
3.2 A Tiszáninneni Református Egyházkerület kérelme óvoda-átvételi szándékáról Szitka Péter
polgármester
3.3 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2015/16. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról Szitka Péter
polgármester
3.4 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I. és II. Sz. Bölcsődéjének nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
3.5 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
3.6 Javaslat az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
3.7 Javaslat a Kazincbarcika, 567/1 hrsz alatti ingatlan használati jogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
3.8 Javaslat a Kazincbarcika 1126/1/A/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
3.9 A Tiszáninneni Református Egyházkerület kérelme a Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 978/1 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
3.10 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének aktualizálására Szitka Péter
polgármester
3.11 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
3.12 Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
3.13 Javaslat támogatási szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
3.14 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
3.15 A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosítása Szitka Péter
polgármester
3.16 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Lövey Zoltán
bizottsági elnökök
3.17 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
49/2015 (04.02.) a Képviselő-testület Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága tagjának megválasztásáról
50/2015 (04.02.) a Képviselő-testület Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága tagjainak megválasztásáról
51/2015 (04.02.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
55/2015 (04.02.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
56/2015 (04.02.) a Kazincbarcika, 567/1 hrsz alatti ingatlan használati jogának rendezéséről
57/2015 (04.02.) a Kazincbarcika 1126/1/A/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
58/2015 (04.02.) a Tiszáninneni Református Egyházkerület - Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 978/1 hrsz-ú ingatlan megvételére vonatkozó - kérelme tárgyában
59/2015 (04.02.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének aktualizálására
62/2015 (04.02.) támogatási szerződés megkötéséről
64/2015 (04.02.) „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosításáról
65/2015 (04.02.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról


[VISSZA]