Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.02.27. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 32/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013.(XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére, valamint a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint, a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat az Önkormányzat feladatkörébe tartozó, autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására és a pályázati eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről dr. Szuromi Krisztina
jegyző
11. Beszámoló a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda Működéséről 2013.október 1 – 2014. december 31közötti időszakban Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014. augusztus 1. - 2014. december 31. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Lövey Zoltán
Bizottság elnöke
13. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól Bukó Géza
Bizottság elnöke
14. Tájékoztató a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről Szitka Péter
polgármester
15. A Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója 2014-es év. Tóth Zoltán
LNÖ elnöke
16. Tájékoztató a Roma nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről Farkas István
RNÖ elnök
17.0 Indítványok
17.1 Javaslat a gyermekügyeleti ellátás megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
17.2 Javaslat iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére Szitka Péter
polgármester
17.3 Javaslat a használaton kívüli működésképtelen A-DEC PERFORMER fogászati egység alkatrészként történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
17.4 Javaslat a volt Gyermekek Háza épületének további hasznosítására Szitka Péter
polgármester
17.5 Javaslat a rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatainak BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő átadására Szitka Péter
polgármester
17.6 Javaslat a kazincbarcikai Rendezvényház és Kiállító terem komplett elektromos hálózatának korszerűsítéséhez, valamint a szellőző- és tűzjelző rendszer kiépítéséhez szükséges többlet saját forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
17.7 Javaslat Hámán Kató úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekrendezésére,a Barcika Szolg Kft-vel megkötött megbízási szerződés módosítására, valamint ingatlanok ingyenes használatba adására a Barcika Szolg Kft. részére Szitka Péter
polgármester
dr. Bernáth Attila
ügyvezető
17.8 Javaslat Laskai Sándor közterület-használati engedély visszavonása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására Szitka Péter
polgármester
17.9 Javaslat a 77/2014.(III.31.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.10 Javaslat a Kazincbarcika 747/19 hrsz-ú ingatlan eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.11 Javaslat a Kazincbarcika 1134/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.12 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
17.13 Javaslat a kazincbarcikai 1083/12 helyrajzi számú, Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlan hasznosítására kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.14 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat és Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségű Önkormányzata között megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, melynek tárgya a szociális földprogram működtetésére Szitka Péter
polgármester
17.15 Javaslat a TIOP-1.2.1.A-15/1 Kazincbarcika - Egressy Kulturális Központ fejlesztése térségi együttműködésben című pályázatba összegszerűségében be nem férő, de a komplex fejlesztéshez szükségszerű projektelemek saját forrásának biztosítására Szitka Péter
polgármester
17.16 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
11/2015 (02.27.) A települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
22/2015 (02.27.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeink megállapításáról
31/2015 (02.27.) iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötéséről
32/2015 (02.27.) a használaton kívüli működésképtelen A-DEC PERFORMER fogászati egység alkatrészként történő értékesítésére
34/2015 (02.27.) a rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatainak BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő átadásáról
36/2015 (02.27.) Hámán Kató úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekrendezésére és a Barcika Szolg Kft-vel megkötött megbízási szerződés módosítására
38/2015 (02.27.) Kazincbarcika Város Polgármesterének 23420-1/2014/IK sz. határozata ellen bejelentett fellebbezés elbírálásáról
39/2015 (02.27.) a 77/2014. (III. 31.) határozat módosításáról
40/2015 (02.27.) a Kazincbarcika 747/19 hrsz-ú ingatlan eladására
41/2015 (02.27.) a Kazincbarcika 1134/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése
43/2015 (02.27.) a kazincbarcikai 1083/12 helyrajzi számú, Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlan hasznosítására kiírt versenytárgyalás elbírálásáról
45/2015 (02.27.) a TIOP-1.2.1.A-15/1 Kazincbarcika - Egressy Kulturális Központ fejlesztése térségi együttműködésben című pályázatba összegszerűségében be nem férő, de a komplex fejlesztéshez szükségszerű projektelemek saját forrásának biztosításáról


[VISSZA]