Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2015.01.21. - 9.00 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 41/2013 (XII.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2013 (XI.21) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására. Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 16/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a közétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak megfizetéséről szóló egyes önkormányzati rendeletek és kapcsolódó határozatok módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015-2018. időszakára szóló stratégiai ellenőrzési tervéről Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról (2014. év IV. negyedév) Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
11.3 Javaslat a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Tulipán utca 382 helyrajzi számú ingatlan és környezetével kapcsolatosan Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat a Demokratikus Koalíció közigazgatási bírság ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
11.5 Javaslat a JOBBIK Magyarországért Mozgalomközigazgatási bírság ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
11.6 Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2014.(XII.19.) határozatának módosítása Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
11.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015 . évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a TIOP-1.2.1/A-14/1 Kazincbarcika - Egressy Kulturális Központ fejlesztése térségi együttműködésben című pályázat benyújtására és az előkészítéshez szükséges fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő területek karbantartására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat a horgász területi engedélyek térítési díjának meghatározására, a halászati jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó szabályzat megalkotására és az ehhez kapcsolódó feladatok meghatározására Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat a „Barcikart” kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
11.12 Javaslat a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, valamint tiszteletdíjuk megállapítására Szitka Péter
polgármester
dr. Bernáth Attila
ügyvezető

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
3/2015 (01.21.) az önkormányzati bérlakás-állomány helyzetéről szóló beszámolóról és a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőiről
5/2015 (01.21.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
6/2015 (01.21.) a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Tulipán utca 382 helyrajzi számú ingatlan és környezetével kapcsolatosan
13/2015 (01.21.) a horgász területi engedélyek térítési díjának meghatározásáról, a halászati jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó szabályzat megalkotásáról és az ehhez kapcsolódó feladatok meghatározásáról
15/2015 (01.21.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
17/2015 (01.21.) a BARCIKA Kontroll Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról


[VISSZA]