Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.12.19. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 32/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Szitka Péter
polgármester
4.0 Indítványok
4.1 Javaslat a Borsod Volán Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
4.2 Javaslat a 2. számú gyermekorvosi körzet megszüntetésére és a gyermekorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosítására Szitka Péter
polgármester
4.3 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 6 óvodai csoport esetében történő jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
4.4 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár 2015. évre vonatkozó díjszabásának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
4.5 Javaslat a Kazincbarcika Völgy park területén lévő 1129/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására és az 1129/2, /3, /4, /5 /30 és /31 helyrajzi számú ingatlanok telekegyesítésére, épületek elbontására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
4.6 Javaslat halgazdálkodási jog BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő átadására Szitka Péter
polgármester
4.7 Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvásárlásra történő felajánlására Szitka Péter
polgármester
4.8 Javaslat városüzemeltetési szolgáltatási szerződés meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
4.9 Javaslat a 177/2014. (VII.24) határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
4.10 A „Felsőbarcikáért” Alapítvány részére ingyenes használati jog biztosítása a Táncsics Mihály Művelődési és Közösségi Ház használatára Szitka Péter
polgármester
4.11 Javaslat a Kazincbarcika, Munkácsy tér 5. 1/8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
4.12 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy u. 38. 4/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
4.13 Javaslat a Képviselő-testület tagjainak személyi használatra átadott hordozható személyi számítógépek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
4.14 Javaslat lakások tulajdonjogának cseréjére Szitka Péter
polgármester
4.15 Javaslat lakások megvásárlására Szitka Péter
polgármester
4.16 Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének módosítására Szitka Péter
polgármester
4.17 Javaslata 2015. évre vonatkozóélelmezési nyersanyagnorma meghatározására valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft közötti közétkeztetési szolgáltatási szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
4.18 Javaslat a Herbolyai Közösségi Ház tetőfelújítására Szitka Péter
polgármester
4.19 Javaslat a kazincbarcikai 1083/12 helyrajzi számú, Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlan hasznosítására vonatkozó versenytárgyalás kiírására Szitka Péter
polgármester
4.20 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
4.21 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
279/2014 (12.19.) a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elhelyezéséről szóló 157/2014. (VI. 27.) határozat hatályon kívül helyezéséről
280/2014 (12.19.) a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
282/2014 (12.19.) a 2. számú gyermekorvosi körzet megszüntetéséről és a gyermekorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosításáról
283/2014 (12.19.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 6 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról
287/2014 (12.19.) a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvásárlásra történő felajánlásáról
295/2014 (12.19.) lakások megvásárlásáról
296/2014 (12.19.) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének módosításáról
299/2014 (12.19.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Príma Kft. közötti Közétkeztetési szolgáltatási szerződés megkötéséről


[VISSZA]