Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.11.27. - 9.00 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. Tanácsterem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a helyi adó rendeletek felülvizsgálatára és új adórendeletek megalkotására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
dr. Kovács László
ügyvezető
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat - 2015. évre vonatkozó - éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5 Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról (2014. év III. negyedév) Szitka Péter
polgármester
6.0 Indítványok
6.1 Feladat-ellátási szerződés megkötése ifj. dr. Sári Károly fogorvossal dr. Győry Mariann praxisára vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
6.2. Javaslat Dr. Dohányos Klára számára hozzájárulás megadására a Kazincbarcika Május 1 út 2 sz. alatti rendelő állandó telephelyként való feltüntetésére. Szitka Péter
polgármester
6.3 Javaslat a 314/2012.(XI.30.) sz. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
6.4 Javaslat az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. részére átadott tárgyi eszközök használati jogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
6.5 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy Béni út 34. 3/1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
6.6 Javaslat A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt közigazgatási bírság ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására Szitka Péter
polgármester
6.7 Javaslat építési célra hasznosítható anyagok értékesítésének hozzájárulására Szitka Péter
polgármester
6.8 Javaslat a Kazincbarcika 1472/57 hrsz-ú ingatlan 61 m2-es részének eladására Szitka Péter
polgármester
6.9 Javaslat a Kazincbarcika 10825/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelmének elbírálására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
6.10 Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének felbontására és az épület hasznosítására. Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
6.11 A Barcika Centrum cégcsoport új irodaházának és központi ügyfélszolgálatának kialakítása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető
6.12 Javaslat „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó Kazincbarcika, Alkotmány, Balassi, Gorkij és Vadvirág utcák szennyvízcsatornázásra és a meglévő szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója FIDIC „piros könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására és eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
6.13 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve az Önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására Szitka Péter
polgármester
6.14 Javaslat a Barcika Vízmű Kft Felügyelő Bizottsági tagjai tiszteletdíjának módosítására Szitka Péter
polgármester
6.15 Egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
253/2014 (11.27.) döntéshozatal „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó Kazincbarcika, Alkotmány, Balassi, Gorkij és Vadvirág utcák szennyvízcsatornázásra és a meglévő szennyvízcsatorna hálózati rekonstrukciója FIDIC „piros könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról és eljárás megindításáról
254/2014 (11.27.) a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
255/2014 (11.27.) Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2015. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
256/2014 (11.27.) feladat-ellátási szerződés megkötéséről ifj. dr. Sári Károly fogorvossal dr. Győry Mariann praxisára vonatkozóan
257/2014 (11.27.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Dr. Dohányos Klára részére
258/2014 (11.27.) a 314/2012. (XI. 30.) határozat módosításáról
259/2014 (11.27.) az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. részére átadott tárgyi eszközök használati jogának rendezéséről
260/2014 (11.27.) a Kazincbarcika, Egressy Béni út 34. 3/1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
261/2014 (11.27.) A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt által Kazincbarcika Város Jegyzőjének 32678-2/2014/IK sz. határozata ellen bejelentett fellebbezés elbírálásáról
262/2014 (11.27.) építési célra hasznosítható anyagok értékesítésének hozzájárulásáról
263/2014 (11.27.) a Kazincbarcika 10825/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelmének elbírálásáról
265/2014 (11.27.) a Barcika Centrum cégcsoport új irodaházának és központi ügyfélszolgálatának kialakítására


[VISSZA]