Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.08.29. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
dr. Perjési Zsolt
EÜSZB elnök
3. Javaslat a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014. január 1. - 2014. július 31. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
GPV Bizottság elnöke
4. Tájékoztató a volt Központi Általános Iskola épületében található radiátorok leszereléséről, illetve azok fémhulladék átvevőhelyen történő értékesítéséről Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekt Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatására Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola oktatási intézményben, a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel Szitka Péter
polgármester
5.4 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Szalézi Intézményfenntartóval Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görög Katolikus Óvoda intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Miskolci Apostoli Exarchátussal Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában levő Városi Műjégpályára vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére a COMMON FOUNTAIN Kulturális-, Sport- és Oktató Korlátolt Felelősségű Társasággal Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.8 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy u. 38. 4/4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
5.9 Javaslat ingatlanrészek eladására a Kazincbarcika 10864/42 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
5.10 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Városi Strandfürdő területén megtartásra kerülő rendezvényhez Szitka Péter
polgármester
5.11 Javaslat a kazincbarcikai Sport Központ Tornacsarnok elektromos hálózatának részleges átalakításához, korszerűsítéséhez szükséges saját forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
5.12 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó intézményei, valamint gazdasági társaságai részére villamos energia beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.13 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
5.14 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
199/2014 (08.29.) a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekt Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatására
201/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola oktatási intézményben, a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel
202/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására Szalézi Intézmény Fenntartóval
203/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görög katolikus Óvoda intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Miskolci Apostoli Exarchátussal
206/2014 (08.29.) a Kazincbarcika, Egressy u. 38. 4/4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról


[VISSZA]