Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.06.27. - 10.30 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló Kazincbarcika város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról dr. Toldi Tóth Gábor
r.alezredes, kapitányságvezet
2. Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Seres Ottó
kirendeltség-vezető
3. Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 33/2011 (X.21) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának és Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(IX. 03.) sz., önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról szóló 25/2012 (V.29) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a városi címer és lobogó alkotásáról és használatáról, valamint az épületek, közterületek fellobogózásáról szóló 22/1992 (X.30) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 36/2013 (XII.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a közterületek rendjéről szóló 5/1992 (III.27) rendelet és a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről szóló 13/1996 (IV.17) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
13. Beszámoló a Kazincbarcika Könyvtárpártoló Közalapítvány működéséről Hazag Mihály
kuratórium elnöke
14. Beszámoló Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátó Kft. működéséről 2012-2013. Szitka Péter
polgármester
15. Tájékoztató Kazincbarcika város területén lévő régi típusú játszóeszközök, illetve a város területén kivágott fák felhasználásáról Szitka Péter
polgármester
16. Tájékoztató a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Szitka Péter
polgármester
17.0 Indítványok
17.1 Javaslat az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének biztosításához defibrillátor-akkumulátor és tartozékai vásárlására Szitka Péter
polgármester
17.2 Javaslat a Kazincbarcika 958 hrsz-ú ingatlan eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.3 Javaslat a Kazincbarcika 964 hrsz-ú ingatlan eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.4 Javaslat ingatlan cserére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
17.5 Javaslat a Don Bosco Szalézi Társasága részére a Kazincbarcika 1132/20 és 1132/21 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadására Szitka Péter
polgármester
17.6 Javaslat városüzemeltetési szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
17.7 Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
17.8 Javaslat az Ipari Park kapcsán az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
17.9 Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
17.10 Javaslat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére számítógépek átadására Szitka Péter
polgármester
17.11 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
17.12 Javaslat Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
17.13 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
32/2014 (06.27.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
158/2014 (06.27.) a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadásáról és a Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról
160/2014 (06.27.) az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének biztosításához defibrillátor-akkumulátor és tartozékai vásárlásáról
163/2014 (06.27.) ingatlanok cseréjéről
164/2014 (06.27.) a Don Bosco Szalézi Társasága részére a Kazincbarcika 1132/20 és 1132/21 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadásáról
166/2014 (06.27.) az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére
168/2014 (06.27.) adás-vételi szerződés megkötésére
170/2014 (06.27.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására


[VISSZA]