Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.05.28. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint, a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) számú rendelet módosítására 2014. június 1-től Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. szám alatt található faház bontás anyagának felhasználásáról Nagy Elemér
RNÖ elnök
8. Beszámoló a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének működéséről Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató a 2012. év áprilisában leégett Holdfény Söröző ügyével kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató a felsőbarcikai városrészen lévő lezáró zsilipek és átemelő szivattyúk felújításáról és működéséről Szitka Péter
polgármester
11. Tájékoztató a Kazincbarcika, Rákóczi és Ságvári terek mögött létesítendő parkolók közvilágításának kiváltásáról szóló ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötött megállapodásról Szitka Péter
polgármester
12.0 Indítványok
12.1 Javaslat a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosítására Szitka Péter
polgármester
12.2 Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg üresen álló volt Központi Általános Iskola épületében található radiátorok leszerelésére, illetve azok fémhulladék átvevőhelyen történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
12.3 Javaslat a Castello cukrászda által elkészített „Barcika süteménye” nevű cukrászdai termék bejegyzéséről Kazincbarcika város hivatalos süteményeként. Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
12.5 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
12.6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Polgármestereinek tiltakozása Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) Önkormányzati rendeletének módosítása ellen Szitka Péter
polgármester
12.7 Javaslat szerződések megkötésére Szitka Péter
polgármester
12.8 Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete létszámának növelésére. Szitka Péter
polgármester
12.9 Javaslat a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy parkhoz és a Mezey István Művészeti Központhoz kapcsolódó térszakasz rendezésére Szitka Péter
polgármester
12.10 Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.11 Javaslat Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.12 Javaslat Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.13 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.15 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Szalézi Szent Ferenc Társaságával (DonBosco Szalézi Társaságával) megkötött szerződéseinek záradékkal történő ellátására Szitka Péter
polgármester
12.16 Dr. Győry Mariann fogorvos halála miatt finanszírozási szerződés kötése az Országos Egészségpénztárral Szitka Péter
polgármester
12.17 Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetése Szitka Péter
polgármester
12.18 Javaslat a Védőnői Szolgálta ideiglenes elhelyezésére az általuk jelenleg használat Egressy úti helyiségcsoport felújításának idejére Szitka Péter
polgármester
12.19 Javaslat a BARCIKA ART Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
Göndörné Veres Judit
ügyvezető
12.20 Javaslat a Barcika Príma Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, a törzstőke emelésére és a társasági szerződés módosítására. Szitka Péter
polgármester
Lövey Zoltán
ügyvezető
12.21 Javaslat A BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
Dr. Kovács László
ügyvezető
12.22 Javaslat a TH-TIMPANON Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, a törzstőke emelésére és a társasági szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Berentés András
ügyvezető
12.23 Javaslat a BARCIKA SZOLG Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
12.24 Javaslat a Barcika Centrum Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető
12.25 Javaslat társasági szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
12.26 Javaslat „Szállítási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó kombinált csatornatisztító célgép beszerzése tárgyában” című közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására és eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.27 Javaslat Kazincbarcika Város Közoktatásért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
12.28 Javaslat Nemzetiségi SzSzB tagjainak és póttagjainak megválasztására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
12.29 Javaslat a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására, az alapító okirat módosítására Szitka Péter
polgármester
12.30 Bejelentések, egyebek
12.31 KÖZMEGHALLGATÁS

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
120/2014 (05.28.) a Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj adományozására
121/2014 (05.28.) a nemzetiségi SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztására
122/2014 (05.28.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosítása kapcsán felmerülő többletkiadások biztosításáról
125/2014 (05.28.) a Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének működéséről szóló beszámolóról
126/2014 (05.28.) a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosításáról
128/2014 (05.28.) a Castello cukrászda által elkészített „Barcika süteménye” nevű cukrászdai termék bejegyzésére Kazincbarcika város hivatalos süteményeként
130/2014 (05.28.) Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) Önkormányzati rendeletének módosítása elleni tiltakozást megfogalmazó felhívás elfogadásáról
132/2014 (05.28.) a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete létszámának növeléséről
133/2014 (05.28.) a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy parkhoz és a Mezey István Művészeti Központhoz kapcsolódó térszakasz rendezésére
137/2014 (05.28.) az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
139/2014 (05.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Szalézi Szent Ferenc Társaságával (Don Bosco Szalézi Társaságával) megkötött szerződéseinek záradékkal történő ellátásáról
140/2014 (05.28.) a Dr. Győry Mariann fogorvos halála miatt finanszírozási szerződés kötéséről az Országos Egészségpénztárral
142/2014 (05.28.) a Védőnői Szolgálat ideiglenes elhelyezésére az általuk jelenleg használt Egressy úti helyiségcsoport felújításának idejére
143/2014 (05.28.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és az alapító okirat módosításáról
144/2014 (05.28.) a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
145/2014 (05.28.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról, a törzstőke emeléséről az eredménytartalék terhére és a társasági szerződés módosításáról
146/2014 (05.28.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
147/2014 (05.28.) a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról, a törzstőke emeléséről az eredménytartalék terhére és a társasági szerződés módosításáról
148/2014 (05.28.) a BARCIKA SZOLG Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról
149/2014 (05.28.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
151/2014 (05.28.) „Szállítási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó kombinált csatornatisztító célgép beszerzése tárgyában” című közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról és közbeszerzési eljárás megindításáról


[VISSZA]