Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.04.25. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 41/2013 (XII.19) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelet, továbbá Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2004.(IX.03.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyben központosított közbeszerzésekről szóló, 34/2008. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére, valamint a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a 2013. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról (2014. év. I. negyedév) Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzata és Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásról Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat Kazincbarcika város új Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési tervének előkészítésére Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Mucsonyi út 2633/1-2 és a 2634/1 helyrajzi számú, a HEINZLER Kft tulajdonában lévő ingatlanok területére Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének elkészítésére Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat a Kazincbarcika Városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztésére és fedett rendezvény tér kialakítására Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel 2012. 04. 12-én megkötött Villamosenergia-vásárlási szerződés meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
11.6 Javaslat könyvvizsgálói feladat ellátására Szitka Péter
polgármester
11.7 A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosítása Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat felhatalmazásra támogatási szerződések aláírására Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.12 Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.14 Dr. Lőrincz Csaba, a 8. sz. felnőtt háziorvosi ellátási körzet vállalkozó háziorvosának a rendelési idő módosítására vonatkozó kérelme Szitka Péter
polgármester
11.15 Hozzájárulás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerületének kérelméhez, mely szerint a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola szakmai alapdokumentumait módosítani kívánják Szitka Péter
polgármester
11.16 a CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt.-vel kötött szolgáltatási és vállalkozási szerződés felmondása. Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat a 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján készült, "Kazincbarcika térfigyelő rendszer fejlesztése, bővítése" c. támogatási kérelem benyújtásának tudomásul vételére Szitka Péter
polgármester
11.18 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. 2013. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.19 Javaslat a "Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Önkormányzatának közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyában vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet előírásainak megfelelően előírt vagyonértékelés elvégzésére" tárgyú hirdetmény közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére, nyertes ajánlattevő kihirdetésére a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján Szitka Péter
polgármester
11.20 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
25/2014 (04.25.) A helyben központosított közbeszerzésekről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
100/2014 (04.25.) a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról
101/2014 (04.25.) könyvvizsgálói feladatellátásra
103/2014 (04.25.) Kazincbarcika város új Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési tervének előkészítésére
104/2014 (04.25.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Mucsonyi út 2633/1-2 és a 2634/1 helyrajzi számú, a HEINZLER Kft tulajdonában lévő ingatlanok területére
105/2014 (04.25.) a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének elkészítésére
106/2014 (04.25.) a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztése keretében fedett rendezvény tér kialakítására
108/2014 (04.25.) a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosításáról
111/2014 (04.25.) az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
112/2014 (04.25.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
114/2014 (04.25.) a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosításáról
115/2014 (04.25.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerületének kérelméről, mely szerint a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola szakmai alapdokumentumait módosítani kívánják
116/2014 (04.25.) a CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt.-vel 2011. szeptember hó 23-án kötött szolgáltatási szerződés felmondásáról
119/2014 (04.25.) a „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Önkormányzatának közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyában vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásainak megfelelően előírt vagyonértékelés elvégzésére” tárgyú hirdetmény közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére, nyertes ajánlattevő kihirdetésére a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján


[VISSZA]