Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.03.31. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-11-1 jelű módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló 13/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről szóló 13/1996. (IV.17.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről szóló 6/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a fogászati ellátás helyzetéről Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató kiegészítése a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működéséről Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.1 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat a „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.3 Javaslat a „A sportegyesületek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Szitka Péter
polgármester
10.5 Javaslat a sportegyesületek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat többletfeladatok fedezetének biztosítására. Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól szóló szabályzat megalkotására Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére parkolók felújítására Szitka Péter
polgármester
10.9 Javaslat a 208/2013.(IX.20.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.10 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodásának elfogadására; valamint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.11 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.12 Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő EWY-159 forgalmi rendszámú Toyota Hiace 2.4d és az EKS-156 forgalmi rendszámú Toyota Hiace Glassvan típusú gépjárművek értékesítéséről és új gépjárművek beszerzéséről Szitka Péter
polgármester
10.13 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzat üzemeltetésében lévő minősített játszóeszközök üzemeltetési jogának a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő átadására, valamint a BARCIKA PARK Nonprofit Kft-vel megkötött Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
10.14 Javaslat a Barcika Art Kft. részére ~400 m2 térkő biztosítására a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda előtti terület korszerűsítéséhez Szitka Péter
polgármester
10.15 Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági és Sporttábor 2014. évi térítési díjainak meghatározására. Szitka Péter
polgármester
10.16 Javaslat a Kazincbarcika 0362/3 hrsz alatti ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
10.17 Javaslat a Kazincbarcika Jókai tér 1-7, Egressy út 22-26, Szabadság tér 2-8 sz. alatti társasház épület udvarán található faház épület értékesítésére Szitka Péter
polgármester
10.18 Javaslat a Mátyás király út 63. 2/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.19 Javaslat a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület számára fióktelep biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.20 Javaslat a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal adásvételi szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
10.21 Javaslat az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2014. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználására Szitka Péter
polgármester
10.22 Javaslat költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
10.23 Javaslat útszegély és járda korrekcióra az Építők úti buszöblökben, a Mátyás király - Egressy-Tardonai úti csomópontokban, valamint az Irinyi János Református SZKI Lini István téri kollégiuma körüli vízelvezetés rekonstrukció tárgyú szükségszerűen elvégzendő beruházásokhoz forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.24 Javaslat ingatlancserére Szitka Péter
polgármester
10.25 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
10.26 Bejelentések, egyebek

[Jegyzőkönyv megtekintése]

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
69/2014 (03.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
70/2014 (03.31.) „a civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadásáról
71/2014 (03.31.) a „Sportegyesületek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadásáról
72/2014 (03.31.) a civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatásáról
73/2014 (03.31.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról
74/2014 (03.31.) többletfeladatok fedezetének biztosítására
75/2014 (03.31.) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak megalkotásáról
76/2014 (03.31.) vállalkozási szerződés megkötése parkolók felújítására
78/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
79/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról és kiegészítéséről
80/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének elfogadásáról
82/2014 (03.31.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő EWY-159 forgalmi rendszámú Toyota Hiace 2.4d és az EKS-156 forgalmi rendszámú Toyota Hiace Glassvan típusú gépjárművek értékesítéséről és új gépjárművek beszerzéséről
86/2014 (03.31.) a Kazincbarcika 0362/3 hrsz alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról
88/2014 (03.31.) a Mátyás király út 63. 2/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
89/2014 (03.31.) a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület számára fióktelep biztosításáról
93/2014 (03.31.) útszegély és járda korrekciókra az Építők úti buszöblökben, a Mátyás király – Egressy – Tardonai úti csomópontokban, valamint az Irinyi János Református SZKI Lini István téri kollégiuma körüli vízelvezetés rekonstrukció tárgyú szükségszerűen elvégzendő beruházásokhoz forrás biztosításáról


[VISSZA]