Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2014.01.16. - 9.00 (Rendkívüli Képviselő-testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására Szitka Péter
polgármester
Dr. Szuromi Krisztina
jegyző
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) önkormányzati rendeletének módosítására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
3. Javaslat a 2014. évi Kocsonyafesztivál Kazincbarcikán történő megrendezéséről és a szükséges fedezet biztosításáról szóló 271/2013. (XII. 19.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a felszabaduló pénzügyi fedezet átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a temető és az Egressy út északi részének területére Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Barcika Art Kft. működéséről Szitka Péter
polgármester
Göndörné Veres Judit
ügyvezető igazgató
6. Javaslat az adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalás igénybejelentésére Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztatás a fogászati kollegiális vezető megválasztásáról Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium energetikai rendszerének korszerűsítéséhez Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Tompa Mihály Református Általános Iskola energetikai rendszerének korszerűsítéséhez Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről szóló 290/2013.(XII.19.) határozatának módosítására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg üresen álló volt Központi Általános Iskola 2014. évi őrzésére Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a Munkácsy tér 3. fsz. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat az Egressy Béni út 34. 4/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
15. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
dr. Perjési Zsolt
bizottság elnöke
16. Javaslat alapító okirat és társasági szerződések módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
1/2014 (01.16.) a Barcika Art Kft. működéséről szóló beszámolóról
2/2014 (01.16.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakításáról
11/2014 (01.16.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a temető és az Egressy út területére
18/2014 (01.16.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadásáról


[VISSZA]