Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.12.19. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a 2014. évi Kocsonyafesztivál Kazincbarcika városában történő megrendezésére és a szükséges fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.19.) rendeletének módosítására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
3. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások igénybevételéről szóló 41/1996 (XII.20) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről szóló 5/1992. (III.27) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2000. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 33/2011. (X.21) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 26/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 27/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a város több területére, és a településrendezési terv módosításának finanszírozását elősegítő településrendezési szerződések megkötésére Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló30/2013. (XI.21.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,azok igénybevételről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2014. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma meghatározására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a szociális alapfeladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződések családsegítés és gyermekjóléti ellátás tárgyában megkötött szerződéseinek módosítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/1996. (VI.14.) önkormányzati rendelet és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 36/2006.(XI.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és az új szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok szabályairól szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
17. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
18. Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről dr. Szuromi Krisztina
jegyző
19. Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről Szitka Péter
polgármester
20. Beszámoló a Barcika Szolg Kft. távhőszolgáltatási tevékenységének ellátásáról, illetve a városi távfűtés jelenlegi helyzetéről Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
21. A TERMOMENT Kft. beszámolója 2013. 10. 31-ig Kazincbarcika városban végzett közszolgáltatási tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
22. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról (2013. év IV. negyedév) Szitka Péter
polgármester
23. Tájékoztató a Polgármesternek az ÉRV Zrt. egyik részvényeseként meghozott döntéséről Szitka Péter
polgármester
24.0 Indítványok
24.1 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
24.2 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár 2014. évre vonatkozó könyvtári díjtáblázatára Szitka Péter
polgármester
24.3 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzati Rendészeti Szervének megalakítására. Szitka Péter
polgármester
24.4 Javaslat Kazincbarcika-Berente Városi Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
24.5 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Meditrade Bt. között létrejött átalánydíjas karbantartási szerződés felmondására Szitka Péter
polgármester
24.6 Javaslat a Barcika Vízmű tulajdonát képező iroda bútorok megvételére Szitka Péter
polgármester
24.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 . évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
24.8 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
24.9 A Villám Rally Team Kazincbarcika egyesület kérelme a Kazincbarcika név használatára Szitka Péter
polgármester
24.10 Javaslat magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
24.11 Javaslat a Barcikart kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
24.12 Javaslat a „Megbízási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására” tárgyú nyílt, uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás eredményére Szitka Péter
polgármester
24.13 Bejelentések, egybek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
36/2013 (12.19.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
37/2013 (12.19.) a temetőkről és a temetkezésről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
271/2013 (12.19.) a 2014. évi Kocsonyafesztivál Kazincbarcika városában történő megrendezéséről és a szükséges fedezet biztosításáról
273/2013 (12.19.) temetőfejlesztési koncepció előkészítésére a 2014. év első negyedévében
274/2013 (12.19.) Kazincbarcika város köztemetőjében történő előzetes sírhelymegváltás, tulajdonosi rendelkezéssel történő felfüggesztéséről
275/2013 (12.19.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a város több területére, és a településrendezési terv módosításának finanszírozását elősegítő településrendezési szerződések megkötéséről
276/2013 (12.19.) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő folyékony hulladék szállítási szerződésről
282/2013 (12.19.) a Barcika Szolg Kft. távhőszolgáltatási tevékenységének ellátásáról, illetve a távfűtés helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról
286/2013 (12.19.) önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
292/2013 (12.19.) a Villám Rally Team Kazincbarcika egyesület számára a „Kazincbarcika” név használatához való hozzájárulásról


[VISSZA]