Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.11.21. - 8.30 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 37/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ működéséről Szitka Péter
polgármester
6.0 Indítványok
6.1 Javaslat Berente Község közigazgatási területére kiterjesztett Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tárgyában született megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
6.2 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Szitka Péter
polgármester
6.3 Javaslat Kazincbarcika-Berente Városi Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos Együttműködési Megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
6.4 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Barcika Príma Kft. számára a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégiumban, illetve az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthonban végzendő bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához Szitka Péter
polgármester
6.5 Javaslat az Irinyi János Református Szakközépiskolában és Diákotthonban létrehozandó Intézményi Tanácsba Kazincbarcika Város Önkormányzat részéről történő delegálásra Szitka Péter
polgármester
6.6 Javaslat Kazincbarcika város területén lévő régi típusú játszóeszközök, illetve a város területén kivágott fák felhasználására Szitka Péter
polgármester
6.7 Javaslat hozzájárulás megadására a teljesítési segéd igénybevételéhez a kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátására Szitka Péter
polgármester
6.8 Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/9. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.9 Javaslat az Egressy B. út 36. 4/4. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.10 Javaslat a 339/2012. (XII.20.) sz. Ökt. határozat 7. pontjának módosítására és a 8. pontjának hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.11 Javaslat haszonbérbe adói hozzájárulás megadására a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint haszonbérlő részére a 0362/3 hrsz alatti ingatlanon mezőgazdasági termeléshez szükséges gazdasági épület ideiglenes jellegű felépítéséhez Szitka Péter
polgármester
6.12 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2013. január 1. - 2013. szeptember 30. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
6.13 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok biztosításainak kezelésére Szitka Péter
polgármester
6.14 Javaslat a Városi Műjégpálya hűtési rendszeréhez tartozó kompresszorok felújításához való hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
6.15 Javaslat Süttő Dorina nyolcadik évfolyamos tanuló Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételének támogatására Szitka Péter
polgármester
6.16 Javaslat a Barcika Park Nonprofit Kft. részére folyószámla hitel felvételére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.17 Javaslat a Barcika Szolg Kft. folyószámhitelének meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.18 A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó partnerségi megállapodás és in-house szerződés módosítása Szitka Péter
polgármester
6.19 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
245/2013 (11.21.) az Irinyi János Református Szakközépiskolában és Diákotthonban létrehozandó Intézményi Tanácsba Kazincbarcika Város Önkormányzat részéről történő delegálásra
248/2013 (11.21.) a Munkácsy tér 5. 2/9. sz. alatti lakás bérbeadásáról
253/2013 (11.21.) a Városi Műjégpálya hűtési rendszeréhez tartozó kompresszorok felújításához, valamint egyéb felújítási munkálatokhoz való hozzájárulás megadására
257/2013 (11.21.) a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó partnerségi megállapodás és in-house szerződés módosításáról


[VISSZA]