Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.09.20. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Egressy Művelődési Központ

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.19.) szóló önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló Kazincbarcika Város önkormányzatának 2013. I félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló rendeletének megalkotására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltség Kazincbarcika Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a Panelprogram, az ÖKO-programról, és a téglaprogramról Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8. Beszámoló a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. kintlévőségeiről, a behajtásra tett intézkedésekről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató a házi gyermekorvosi ellátás ügyeleti keretek közötti működtetésének biztosítása érdekében tett lépésekről Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat a Kazincbarcika-Berente Városi Fedett Uszoda 2013. évi jegyáraira Szitka Péter
polgármester
11.3 Az Egressy Béni úti városközpont funkcióbővítő – rehabilitációs projekttel kapcsolatos lakossági kérelem Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat a Kazincbarcika 1128/4/A/15 hrsz-ú ingatlan 72 m2-es részére vonatkozó elővásárlási jog lemondására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.5 Javaslat a Munkácsy tér 3. 3/15. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.6 Javaslat a Kazincbarcika 1111/19 hrsz-ú ingatlan kb. 267 m2-es részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.9 Javaslat a „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) pályázathoz kapcsolódó FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására és eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0035 jelű „Kazincbarcikai összevont Óvodák Füzike Tagóvoda felújítása” tárgyú projekt használatbavételi engedélyéhez szükséges szerződések finanszírozásának biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.12 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
24/2013 (09.20.) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
192/2013 (09.20.) az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
198/2013 (09.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötése
199/2013 (09.20.) ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0035 jelű „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Füzike Tagóvoda felújítása” tárgyú projekt használatbavételi engedélyéhez szükséges szerződések finanszírozásának biztosítása
200/2013 (09.20.)
206/2013 (09.20.) A Kazincbarcika 1128/4/A/15 hrsz-ú ingatlan 72 m2-es részére vonatkozó elővásárlási jog lemondása
207/2013 (09.20.) A Munkácsy tér 3. 3/15. sz. alatti lakás bérbeadása
208/2013 (09.20.) A Kazincbarcika 1111/19 hrsz-ú ingatlan kb. 267 m2-es részének értékesítése


[VISSZA]