Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.07.11. - 10.00 (Rendkívüli Képviselő-testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Egressy Művelődési Központ

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.19.) szóló önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001. (XII. 21.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadására Szitka Péter
polgármester
4. Ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Május 1 út 14. 3/11. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. január 1. és 2013. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
dr. Perjési Zsolt
EÜSZB. elnöke
7. Javaslat az Adamantin Kft-vel kötött iskola-fogászati szerződések felmondása tárgyában Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetői jogának átvételére, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között használati szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 3350/4 hrsz-ú ingatlan 10.000 m2-es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Termoment Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
154/2013 (07.11.) Ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére


[VISSZA]