Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.06.21. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Egressy Művelődési Központ

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátásról Szitka Péter
polgármester
dr. Gulyás Friderika
kollegiális vezető
2. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó rendelet módosítására dr. Szuromi Krisztina
jegyző
3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 2012. évi működéséről Szitka Péter
polgármester
6. Tájékoztató Kazincbarcika Város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Seres Ottó
kirendeltség-vezető
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat a Kazincbarcika Ságvári téri és az Újvárosi iskola melletti garázsok földbérleti szerződéseinek felbontására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
7.3 A dunai árvíz árvízvédelmének, kárelhárítási munkálatainak támogatása rendkívüli képviselő-testületi ülést kezdeményező képviselők
7.4 Javaslat az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt által a Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2013. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználására Szitka Péter
polgármester
7.5 Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/7. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
7.6 Javaslat közbeszerzési szerződés jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.7 A Kazincbarcikai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme pályázat benyújtásáról Szitka Péter
polgármester
7.8 A Lura Kft. rendezvény tartás iránti kérelme Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat önkormányzati folyószámla hitel felvételére Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat a 318/2012 (XI. 30.) számú Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezetői feladatának ellátására 2013. július 16-ától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat Kazincbarcika város Önkormányzata tulajdonát képező 1132/14 helyrajzi számú ingatlan egészének és az 1132/15 helyrajzi számú ingatlan egy részének versenytárgyalás útján való értékesítésére Szitka Péter
polgármester
7.13 Javaslat a Kazincbarcika 623/10/A/43 hrsz.-ú garázs tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László és Untener János
bizottsági elnök, és bizottsági elnök helyettes
7.15 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálására és új versenytárgyalások kiírására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
7.16 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
144/2013 (06.21.) A dunai árvíz árvízvédelmének, kárelhárítási munkálatainak támogatása
145/2013 (06.21.) Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által a Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2013. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása
148/2013 (06.21.) A Kazincbarcikai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme pályázat benyújtásáról
150/2013 (06.21.) A Kazincbarcika 623/10/A/43 hrsz.-ú garázs tulajdonjogának rendezése


[VISSZA]