Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.05.24. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Szitka Péter
polgármester
2. Szóbeli tájékoztató a Kazincbarcikai Kórház helyzetéről dr. Daher Pierre
kórházigazgató
3. Beszámoló a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány működéséről Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2000. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató a felsőbarcikai városrészen lévő lezáró zsilipek és átemelő szivattyúk felújításáról és működéséről Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató a szemétszállítási díjjal kapcsolatos intézkedésekről Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra Szitka Péter
polgármester
10.0 Inditványok
10.1 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási koncepciójára, közép- és hosszú távú tervére (2013-2020.) Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.3 Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ egységeként működő 3. sz. Idősek Klubja (Kazincbarcika, Táncsics M. út 2.) megszüntetésére, valamint a Házi Segítségnyújtás szolgáltatás ellátotti létszámának bővítésére Szitka Péter
polgármester
10.5 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat elvi hozzájárulás megadásához a Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 978/1 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadására a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló 331/2012. (XII.14.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat a Kazincbarcika 285/21 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.9 Javaslat a Kazincbarcika Rákóczi tér 6 fsz/3 sz. alatti iroda bérleti szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.10 Javaslat a Munkácsy tér 5. 3/15. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.11 Javaslat az Egressy Béni út 34. 4/1. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.12 Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére földterület biztosítására a szociális földprogramok megvalósításának támogatására benyújtandó SZOC-FP-13 jelű pályázathoz Szitka Péter
polgármester
10.13 Javaslat a Kazincbarcika 10864/42 hrsz-ú ingatlan kb. 100 m2-es részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.14 Javaslat a Kazincbarcikai Városi Fedett Uszoda üzemeltetésének folytatására vonatkozó döntések meghozatalára Szitka Péter
polgármester
10.15 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. törzstőke leszállítására és a tulajdonostársak üzletrészei megvásárlására Szitka Péter
polgármester
10.16 Az együvé tartozás jelképe Bulla Gusztáv
önkormányzati
10.17 Kommunikáció az adósságállomány csökkentéséről Bulla Gusztáv
önkormányzati képviselő
10.18 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétánytól északra fekvő 1132/14 és 1132/15 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolására, a Szalézi Rend által építendő Sportcsarnok elhelyezésével kapcsolatosan Szitka Péter
polgármester
10.19 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a BorsodChem területét érintő biztonsági övezet kijelölésének feltüntetésére és a tervezett Városi Könyvtár és Gyermekek Háza parkolásának biztosítására, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére Kazincbarcika Ipari Park és Szerviz úti iparterület övezeti szabályainak módosítására Szitka Péter
polgármester
10.20 Javaslat a Barcika Centrum Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.21 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.22 Javaslat a TH-TIMPANON Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.23 Javaslat a BARCIKA ART Kft.2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.24 Javaslat a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.25 Javaslat a Barcika Príma Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.26 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft.2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.27 Javaslat a Barcika Park Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
10.28 Javaslat Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
10.29 Bejelentések, egyebek
10.30 KÖZMEGHALLGATÁS

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
98/2013 (05.24.) Elvi hozzájárulás megadása a Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 978/1 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadásához a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára
101/2013 (05.24.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepciója, közép- és hosszú távú terve (2013-2020.)
109/2013 (05.24.) A Kazincbarcika Rákóczi tér 6 fsz/3 sz. alatti iroda bérleti szerződésének módosítása
115/2013 (05.24.) A Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétánytól északra fekvő 1132/14 és 1132/15 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolására, a Szalézi Rend által építendő Sportcsarnok elhelyezésével kapcsolatosan
116/2013 (05.24.) A Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a BorsodChem területét érintő biztonsági övezet kijelölésének feltüntetésére és a tervezett Városi Könyvtár és Gyermekek Háza parkolásának biztosítására, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére Kazincbarcika Ipari Park és Szerviz úti iparterület övezeti szabályainak módosítása
117/2013 (05.24.) A Településrendezési Terv készítésével kapcsolatos elkülönített költségvetési pénzalap létrehozása
119/2013 (05.24.) A BARCIKA Vízmű Kft. 2012. évi éves beszámolójának, eredmény kimutatásának, üzleti jelentésének jóváhagyása
122/2013 (05.24.) A TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának, eredmény-kimutatásának és üzleti jelentésének jóváhagyása
123/2013 (05.24.) A TH Timpanon Társasházkezelő Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának, eredmény-kimutatásának jóváhagyása
124/2013 (05.24.) A BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának és eredmény-kimutatásának jóváhagyása
127/2013 (05.24.) BARCIKA PRÍMA Kft. 2012. évi éves beszámolójának, eredmény kimutatásának jóváhagyása


[VISSZA]