Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.04.19. - 10.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására, valamint a 1/1995 (I.20.) önkormányzati rendelet, valamennyi azt módosító rendelet és a 22/1996 ( VII.08) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a 2012. évben végzett ellenőrzésének tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a Kazincbarcikai Köztemető üzemeltetéséről, és a kegyeleti szolgáltatási tevékenységről 2012. október 1. - 2013. március 31. közötti időszakról Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
8. Beszámoló a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. kintlévőségeiről, a behajtásra tett intézkedésekről Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9. Tájékoztató a fűtési költségosztók szerint történő elszámolásról Szitka Péter
10. Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben indult közbeszerzési eljárásokról Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítányok
11.1 Javaslat az Egressy Béni út 38. 4/2. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.2 Javaslat a „Polgárőr Város” cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának támogatására Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat Belváros rehabilitáció projektelem funkció váltására Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat Megállapodás megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ÉRV Zrt. között a 2013. évre vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
11.6 Javaslat az Egressy Béni út 36. 4/4. és az Egressy Béni tér 1. 4/14. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
11.7 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a Városi Strandfürdő üzemeltetésére Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és az FK- Raszter Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vállalkozási szerződések megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
11.11 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
89/2013 (04.19.) Az Egressy Béni út 38. 4/2. sz. alatti lakás bérbeadása
90/2013 (04.19.) a „Polgárőr Város” cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának támogatása
92/2013 (04.19.) Megállapodás megkötése Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ÉRV Zrt. között a 2013. évre vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékére vonatkozóan


[VISSZA]