Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.04.09 - 10.00 (Rendkívüli Képviselő-testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről szóló 1/2010. (I.29.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban élők - anyagi problémákkal, fizetési nehézséggel küzdő családok - részére a Szociális Szolgáltató Központ által nyújtandó szolgáltatások megvalósításáról Szitka Péter
polgármester
4. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonát képező a Kazincbarcika I. (175/3 hrsz) hulladékgyűjtő udvar ivóvízvezeték hálózat bővítés vízjogi üzemeltetési engedélyezéssel érintett szakaszának – térítésmentes- tulajdonba adása Kazincbarcika Város Önkormányzata mint ellátásért felelős részére Szitka Péter
polgármester
5. Koncepció Kazincbarcika Város bölcsődéinek kapacitás kihasználtsága növelése érdekében Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0035 jelű „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Füzike Tagóvoda felújítása” tárgyú projekt megvalósításához saját forrás kiegészítés biztosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Együttműködési Megállapodás elfogadására a Felsőbarcikáért Alapítvány által benyújtandó TÁMOP 5.5.4-13 jelű pályázathoz Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art Kft. között közművelődési feladatok átadása, továbbá a sport, mint közfeladat átadása tárgyában létrejött megállapodások módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9. Javaslat a Kazincbarcika Rákóczi tér 6 sz. alatti iroda helyiségcsoport 15 m2-es részének ingyenes (térítés mentes) használatba adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10. Javaslat a Barcika Centrum cégcsoport működési célú ingatlanhelyzetének rendezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató


[VISSZA]