Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.03.28. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2013. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
3. BESZÁMOLÓ A Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedéssel összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásról Sárközi György
vezérigazgató
4. Tájékoztató a hajléktalan ellátás helyzetéről Szitka Péter
polgármester
István Zsolt
igazgató
5. Javaslat Kazincbarcika Város 2013. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
6.0 Indítványok
6.1 Javaslat a könyvvizsgálói feladat ellátására Szitka Péter
polgármester
6.2 Javaslat Kazincbarcika város területén belül a „Tardona-szén” kutatási területen tervezett mélyművelésű szénbánya nyitására vonatkozó konzultáció során kialakítandó önkormányzati állásfoglalásról Szitka Péter
polgármester
6.3 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika, Csók István utca 41. szám alatt lévő 1711/5 helyrajzi számú ingatlan övezeti előírásainak megváltoztatására, és a BAZ. Megyei Területrendezési tervvel való összhang megteremtésére Szitka Péter
polgármester
6.4 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány alatt lévő 1129/34 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolására Szitka Péter
polgármester
6.5 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonába kerülő KPC-879 forgalmi rendszámú Suzuki Swift és a LOG-052 forgalmi rendszámú Citroen C4 típusú személygépkocsik ingyenes használatba adására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak Szitka Péter
polgármester
6.6 Javaslat a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szolgáltatás kiterjesztésére Berente község területére Szitka Péter
polgármester
6.7 Javaslat a járási hivatal kialakítása tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal megkötött Megállapodás mellékleteinek módosítására Szitka Péter
polgármester
6.8 Javaslat az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 jelű pályázattal kapcsolatos önerő felhasználásának módosítására. Szitka Péter
polgármester
6.9 Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Klimon István
alpolgármester
6.10 Javaslat pályázati felhívás elfogadására „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában Szitka Péter
polgármester
6.11 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató kft-vel megkötött megbízással vegyes tervezési szerződés módosítására és a tervezési díjhoz pótfedezet biztosításra Szitka Péter
polgármester
6.12 Javaslat a Kazincbarcikai Köztemetőben található fák által okozott problémák megoldására Szitka Péter
polgármester
6.13 Javaslat a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának "meglévő hűtési rendszer modernizálása" projekteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
6.14 Javaslat a "Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése" című SH/1/1 azonosítószámú projekthez a Projekt Irányító Monitoring Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására, képviselet biztosítására Szitka Péter
polgármester
6.15 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálására és új versenytárgyalások kiírására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
6.16 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László és Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
6.17 Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-4.2.1/B-12 Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés című konstrukcióra „Csokonai úti bölcsőde korszerűsítése” tárgyban és fedezet biztosítására a pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez Szitka Péter
polgármester
6.18 Javaslat dr. Illés Pálné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
6.19 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
56/2013 (03.28.) Kazincbarcika város területén belül a „Tardona-szén” kutatási területen tervezett mélyművelésű szénbánya nyitására vonatkozó konzultáció során kialakítandó önkormányzati állásfoglalás
57/2013 (03.28.) A Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a Kazincbarcika, Csók István utca 41. szám alatt lévő 1711/5 helyrajzi számú ingatlan övezeti előírásainak megváltoztatására, és a BAZ. Megyei Területrendezési tervvel való összhang megteremtése
58/2013 (03.28.) avaslat a Településrendezési Terv, ezen belül Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány alatt lévő 1129/34 helyrajzi számú ingatlan egy részének településközponti vegyes területi besorolására
59/2013 (03.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonába kerülő KPC-879 forgalmi rendszámú Suzuki Swift és a LOG-052 forgalmi rendszámú Citroen C4 típusú személygépkocsik ingyenes használatba adása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak
61/2013 (03.28.) A járási hivatal kialakítása tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal megkötött Megállapodás mellékleteinek módosítása
67/2013 (03.28.) A Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „meglévő hűtési rendszer modernizálása” projekteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
68/2013 (03.28.) A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez a Projekt Irányító Monitoring Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása, képviselet biztosítása


[VISSZA]