Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.01.18. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-9 jelű módosítására az Ipari Park területén lévő út, valamint a Jószerencsét út környezetében lévő tömb vonatkozásában Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló a bölcsödei ellátás helyzetéről Szitka Péter
polgármester
István Zsolt
igazgató
3. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év munkájáról Nagy Elemér
elnök
4. Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működéséről Tóth Zoltán
elnök
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat hozzájárulás biztosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére, pályázat benyújtása céljából Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat a felnőtt étkeztetési térítési díjak meghatározása tárgyú 342/2012.(XII.20.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2012. július 1. - 2012. december 31. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottsági elnök
5.4 Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. július 1. és 2012. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
dr. Perjési Zsolt
bizottsági elnök
5.5 Javaslat az Egressy Béni út 36. 4/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
5.6 Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Kazincbarcika Város Önkormányzata között a helyi személyszállítás regionális járattal történő lebonyolítása feltételeire vonatkozó Megállapodás –Polgármester részéről történő aláírásának – tudomásul vételére. Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat a 354/2012.(XII.20.) számú Ökt. határozat 2. pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.8 Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Szitka Péter
polgármester
5.9 Javaslat forrás átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
5.10 Javaslat Mádi Háziorvos Betéti Társasággal iskolaorvosi feladat ellátása tárgyában 2012.12.14-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására, valamint megbízási szerződés szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére Szitka Péter
polgármester
5.11 Javaslat Megbízási Keretmegállapodás megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Között városfejlesztési feladatok ellátására vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
5.12 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ÉHG Zrt-ben lévő részvényei értékesítésére vonatkozóan újabb döntés meghozatalára* Szitka Péter
polgármester
5.13 Javaslat behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére Szitka Péter
polgármester
5.14 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
4/2013 (01.18.) A felnőtt étkeztetési térítési díjak meghatározása tárgyú 342/2012.(XII.20.) sz. Ökt. határozat módosítása
7/2013 (01.18.) Az Egressy Béni út 36. 4/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása
13/2013 (01.18.) Megbízási Keretmegállapodás megkötése Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. között városfejlesztési feladatok ellátására vonatkozóan
14/2013 (01.18.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ÉHG Zrt.-ben lévő részvényei értékesítésére vonatkozó újabb döntés meghozatala


[VISSZA]