Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.12.20. - 10.00 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004.(IX.03.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
2. Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 27/2004. (IX.03.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
4. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségéről szóló 21/2004. (VII.09.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2013. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására, valamint javaslat felnőtt étkeztetési térítési díjak meghatározására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 41/1996. (XII.20.)önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9. A Termoment Kft. beszámolója 2012. évben Kazincbarcika Városban végzett közszolgáltatás tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány működéséről dr. Márton Csaba
kuratórium elnöke
11. Tájékoztató Kazinc Therm Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Borsod Volán Zrt.-vel Megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
13 Javaslat sporttámogatások módosítására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat pótelőirányzat biztosítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló intézmények 2013. évi őrzésére Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
17. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskolában funkcionális feladatokat ellátó közalkalmazottak átvételére az önkormányzat fenntartásában működő Gazdasági Ellátó Szervezetbe Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. közötti ingatlanok cseréjére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti átalakítására és álláshely csökkentés meghatározására Szitka Péter
polgármester
21. Javaslat az 59/2012. (III.23.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
22. Javaslat a Kazincbarcika Rákóczi tér 6 sz. alatti iroda helyiségcsoport ingyenes (térítésmentes) használatba adására a 2012. évi CLXXXVIII törvény alapján Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
23. Javaslat bérleti –üzemeltetési szerződés megkötésére az ÉRV Zrt-vel. Szitka Péter
polgármester
24. Javaslat a Barcika Komplex Kft. és az Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
25. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ÉHG Zrt.-ben lévő részvényei értékesítésére vonatkozó döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
26. Javaslat Társasági Szerződések módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
27. Javaslat a "Kazincbarcika Város Önkormányzata közigazgatási területén különleges elhelyezést nem igénylő települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére Szitka Péter
polgármester
28. A 334/2012. (XII.14.) sz. Ökt. határozat 3. pontjának módosítása és a 989/8 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása Szitka Péter
polgármester
29. Tűzkár okozta kártérítés összegének engedményezése Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
339/2012 (12.20.) Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire
343/2012 (12.20.) Bérleti–üzemeltetési szerződés megkötése az ÉRV Zrt-vel.
347/2012 (12.20.) Javaslat sporttámogatások módosítására
348/2012 (12.20.) Pótelőirányzat biztosítása
351/2012 (12.20.) A Pollack Mihály Általános Iskolában funkcionális feladatokat ellátó közalkalmazottak átvételére az önkormányzat fenntartásában működő Gazdasági Ellátó Szervezetbe
352/2012 (12.20.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
354/2012 (12.20.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása, valamint álláshely csökkentés meghatározása
357/2012 (12.20.) Tűzkár okozta kártérítés összegének engedményezése
358/2012 (12.20.) A BARCIKA KOMPLEX Kft. és az Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása
359/2012 (12.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ÉHG Zrt.-ben lévő részvényei értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala


[VISSZA]