Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.12.14. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a polgármester 2012. év II. félévben a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről Szitka Péter
polgármester
2. Tájékoztató a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések" című pályázat beadásáról. Szitka Péter
polgármester
3.0 Indítványok
3.1 Javaslat megbízási szerződés megkötésére iskolaorvosi feladat ellátására a Mádi Háziorvos Betéti Társasággal Szitka Péter
polgármester
3.2 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár 2013. évre vonatkozó könyvtári díjtáblázatára Klimon István
alpolgármester
3.3 Javaslat a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírására Szitka Péter
polgármester
3.4 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetésével járó feladat átadás-átvételre a Társulás további működésére. Szitka Péter
polgármester
3.5 Javaslat az önkormányzati folyószámla hitelszerződés, valamint az önkormányzati munkabérhitel nyújtására vonatkozó hitelszerződés meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
3.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ETIMO Kft. közötti Szándéknyilatkozat elfogadására Szitka Péter
polgármester
3.7 Javaslat a 297/2012.(X.26.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
3.8 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
3.9 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
3.10 Javaslat a TIMPANON Kft. „Kazincbarcika, Egressy úti háromvezetékes távhő gerincvezeték cseréje a Városi Hőfogadó és az AT-15 akna között” tárgyában benyújtandó KEOP-2012-5.4.0. jelű pályázata jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
3.11 Javaslat a víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás módosítására a Barcika Vízmű Kft-vel Szitka Péter
polgármester
3.12 Javaslat bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére az ÉRV Ztr-vel Szitka Péter
polgármester
3.13 Javaslat önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálására és új versenytárgyalások kiírására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
3.14 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László és Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
3.15 Javaslat a 90/1995. (III.31.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
3.16 Javaslat a 274/2012. (X.5.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
3.17 Javaslat a Barcika Art kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
3.18 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
323/2012 (12.14.) Feladat ellátási szerződés megkötése iskolaorvosi feladat ellátásra a Mádi Háziorvos Betéti Társasággal
325/2012 (12.14.) A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírása
326/2012 (12.14.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetésével járó feladat átadás-- átvétele a Társulás további működése.
330/2012 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ETIMO Kft. közötti Szándéknyilatkozat elfogadása
333/2012 (12.14.) A víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás módosítása a Barcika Vízmű Kft-vel


[VISSZA]