Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.11.15. - 10.00 (Rendkívüli)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat pályázat benyújtására az ÉMOP-4.3.1/A-12 jelű, Oktatási intézmények fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázati kiírásra a „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések" című pályázat beadására, a projekt megvalósításának finanszírozásához szükséges saját forrás biztosítására, a projekt pénzügyi fenntartására vonatkozó döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok között létrejött a 3/2008.(I.17.) Társulási Tanács határozattal elfogadott – a belső ellenőrzési feladat saját feladatellátás keretében történő megvalósítására vonatkozó megállapodás felmondására Szitka Péter
polgármester
4 Javaslat Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékának elfogadására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 327/2011. (XII.22.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
6 Javaslat Dr. Magosi István fogorvos feladat-ellátási szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetésének tudomásul vételére, valamint hozzájárulás Dr. Magosi István által ellátott fogorvosi körzet működtetési jogának átadásához, az Adamantin Kft. részére Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat pótelőirányzatok biztosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az I. Sz. Idősek Klubja működési engedélyéhez szükséges szakmai terv elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
300/2012 (11.15.) Hozzájárulás Dr. Magosi István által ellátott fogorvosi körzet működtetési jogának átadásához az Adamantin Kft. részére
303/2012 (11.15.) Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékának elfogadása
304/2012 (11.15.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása
307/2012 (11.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
308/2012 (11.15.) A KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázati kiírásra a „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések\" című pályázat beadása, a projekt megvalósításának finanszírozásához szükséges saját forrás biztosítása, a projekt pénzügyi fenntartására vonatkozó döntés meghozatala
308/2012 (11.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában levő Városi Műjégpálya ingyenes használatba adása az Optimal Team Kft. részére
309/2012 (11.15.) Pályázat benyújtása az ÉMOP-4.3.1/A-12 jelű, Oktatási intézmények fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében


[VISSZA]