Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.10.26. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995.(I.20.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-5 jelű módosítására a Csók István. utca környezetében Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-6 jelű módosítására a Lőtér környezetében és egyéb területeken Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-7 jelű módosítására a Városi Strand környezetében Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-8 jelű módosítására a BC készenléti lakótelep mögött lévő volt polgárvédelmi bázis területére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működéséről Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2013. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Szikta Péter
polgármester
10.0 Inditványok
10.1 Javaslat Lini István tér közterület elnevezésére Pásztor László
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Untener János
önkormányzati képviselő
10.2 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Herbolyai út szabályozási szélességének módosítására Szitka Péter
polgármester
10.3 Állásfoglalás kérésre Kazincbarcika város Településrendezési Terve módosításának kérdésében a Széchenyi út 108-110. szám alatti ingatlanok lakó övezetbe való besorolásáról Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadására. Szitka Péter
polgármester
10.5 Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtételére Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat Megállapodás megkötésére és Meghatalmazás adására a KÖZVIL Zrt. részére Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat pályázatok benyújtására az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) számú Kormányrendelet alapján Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat az Egressy Béni út 34. 2/1. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
10.9 Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények létszámcsökkentésére, létszám átcsoportosítására, illetve a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylésére Szitka Péter
polgármester
10.10 Javaslat a Kazincbarcika 1394/63 hrsz-ú ingatlan kb. 32 m2-es részének eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető
10.11 Javaslat a Kazincbarcika 1237 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt található ingatlan eladására Szitka Péter
polgármester
10.12 Javaslat forrás biztosítására a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásban foglalt feladatok finanszírozására, valamint benyújtásra kerülő pályázatok előkészítéséhez önerő biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.13 Tájékoztató a „Kazincbarcika Város területén hulladékszállítási közszolgáltatás végzése” tárgyú uniós, nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívásának módosításáról Szitka Péter
polgármester
10.14 Javaslat a Járási (fővárosi, kerületi) Hivatalok kialakítása tárgyú Megállapodás megkötésére a Borosd-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány Hivatallal Szitka Péter
polgármester
10.15 Javaslat Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
10.16 Javaslat jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
10.17 Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Szitka Péter
polgármester
10.18 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
277/2012 (10.26.) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakítása tárgyú Megállapodás megkötése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal
279/2012 (10.26.) Jegyzői munkakör betöltése
280/2012 (10.26.) az Egressy Béni Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízása
281/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-5 jelű módosítása
282/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-6 jelű módosítása
283/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-7 jelű módosítása
284/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-8 jelű módosítása
286/2012 (10.26.) Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.
288/2012 (10.26.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Herbolyi út szabályozási szélességének módosítására
289/2012 (10.26.) Forrás biztosítása a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásban foglalt feladatok finanszírozására, valamint benyújtásra kerülő pályázatok előkészítéséhez önerő biztosítása
290/2012 (10.26.) Állásfoglalás kérése Kazincbarcika Város Településrendezési terve módosításának kérdésében
291/2012 (10.26.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadása.
292/2012 (10.26.) A helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtétele
293/2012 (10.26.) Megállapodás megkötése és Meghatalmazás adása a KÖZVIL Zrt. részére
294/2012 (10.26.) Pályázatok benyújtása az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) számú Kormányrendelet alapján
296/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények létszámcsökkentésére, létszám átcsoportosításra, illetve a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylésére.


[VISSZA]