Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.10.05. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2000. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatálytalanítására Kazincbarcika város 2545/4 és 2595/2 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanára, a BorsodChem volt készenléti lakótelep mögötti garázstelep területére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló 22/1996 (VII.08.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkájáról Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a TH-TIMPANON Társasházkezelő Kft. működéséről 2012. Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezet működéséről Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Szent-Királyi László
tü. alez. kirendeltségvez. tű.tanácsos
9.0 Indítványok
9.1 Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévben (nevelési évben) végzett munkájáról a statisztikai adatok tükrében Szitka Péter
polgármester
9.2 Javaslat közterület elnevezésére Pásztor László
Ügyrendi,Jogi és Közbiztonsági Biz. eln.
Untener János
Önkorm. képviselő
9.3 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.4 Javaslat az I. Számú Idősek Klubja működési engedélyének megkérésére Szitka Péter
polgármester
9.5 Javaslat az Éjjeli Menedékhely krízis időszakra történő férőhelybővítésére Szitka Péter
polgármester
9.6 Javaslat jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelemre Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának jelenleg folyamatban lévő pályázataival kapcsolatban a jogszabályi változások miatti ÁFA növekményből eredő többletforrás biztosítására, valamint ÁFA költségnövekményre fel nem használt összeg átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
9.8 Javaslat az Egressy Béni tér 3. 4/13. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9.9 Javaslat a Fő tér 39 sz. alatti épület 144 m2-es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9.10 Javaslat használatba adási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
9.11 Javaslat a víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás megkötésére a Barcika Vízmű Kft-vel Szitka Péter
polgármester
9.12 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
9.13 Javaslat a 237/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat módosítására, valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár tulajdonában lévő Mercedes Vito (frsz: HHL-120) típusú gépjármű tulajdonjogának átruházására a Barcika Art Kft. részére Szitka Péter
polgármester
9.14 Javaslat a 246/2012. (IX.19.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
9.15 Javaslat a volt Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium egy részének ingyenes használatba adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9.16 Javaslat a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” megnevezésű projekt – Projektmenedzsment tárgyú hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos eljárás esetén a lehetséges ajánlattevők meghatározására Szitka Péter
polgármester
9.17 Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása” című pályázati projekt előkészítésére Szitka Péter
polgármester
9.18 Megbízás jegyző helyettesítésére Szitka Péter
polgármester
9.19 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
253/2012 (10.05.) Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat működéséről
256/2012 (10.05.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása
257/2012 (10.05.) Használatba adási szerződés módosítása
259/2012 (10.05.) Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezet működéséről
261/2012 (10.05.) az I. Számú Idősek Klubja működési engedélyének megkérése
262/2012 (10.05.) az Éjjeli Menedékhely krízis időszakra történő férőhelybővítése
266/2012 (10.05.) A Fő tér 39 sz. alatti épület 144 m2-es részének bérbeadása
267/2012 (10.05.) A víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás megkötése a Barcika Vízmű Kft.-vel
271/2012 (10.05.) A volt Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium egy részének ingyenes használatba adása
273/2012 (10.05.) A KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása” című pályázati projekt előkészítése


[VISSZA]