Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.09.19. - 15.00 (Rendkivüli testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) számú rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási iroda (munkaszervezet) jogutód nélküli megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a 236/2012.(VIII.31.) számú Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 327/2011. (XII.22.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötésére a Barcika Park nonprofit Kft.-vel Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0096 kódszámú projekt keretében a "Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálására és új versenytárgyalások kiírására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
248/2012 (09.19.) A Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 327/2011. (XII.22.) Ökt. határozat módosítása
249/2012 (09.19.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése a Barcika Park nonprofit Kft-vel
251/2012 (09.19.) Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére


[VISSZA]