Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.08.31. - 9.00 (Rendkivüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 27/2004. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ü
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi ellátást végző házi gyermekorvosokkal és háziorvosokkal Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására Klimon István
alpolgármester
10. Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Klimon István
alpolgármester
11. Javaslat az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12. Forrás biztosítása önkormányzati lakások rendbetételéhez Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13. Javaslat Kazincbarcika Rózsa utca alsó szakaszának csapadékvíz elvezetésére Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a Berger –Dinamik Bt.-vel megkötött bérleti szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat az Egressy Béni tér 3. 4/14. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
16. Javaslat használatba adási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
17. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata által megvásárolt 989/6 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adására a Barcikai park Nonprofit Kft. részére Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat Megállapodás megkötésére a Belügyminisztériummal közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásra a kerékpárút bővítése tárgyú pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2012. április 1. - 2012. június 30. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottság elnöke
20. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. január 1. és 2012. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Szitka Péter
polgármester
dr. Perjési Zsolt
bizottság elnöke
21. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban elrendelt létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylés benyújtásához szükséges dokumentumok kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
22. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására, és működésére vonatkozó szakfeladat kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
23. Javaslat közoktatási intézményi társulási megállapodások egységes szerkezetben való elfogadására Szitka Péter
polgármester
24. Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 4. szám alatt lévő Okmányiroda Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
25. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art Kft. között Kazincbarcika Város kulturális és sport feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Szitka Péter
polgármester
26. Javaslat az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Szitka Péter
polgármester
27. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízására Szitka Péter
polgármester
28. Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
218/2012 (08.31.) Megbízási szerződés megkötése az ifjúság-egészségügyi ellátást végző
222/2012 (08.31.) A Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
225/2012 (08.31.) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyása
229/2012 (08.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzata által megvásárolt 989/6 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes használatba adása a Barcika Park
233/2012 (08.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban elrendelt létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylés benyújtásához szükséges dokumentumok kiegészítése
234/2012 (08.31.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására, és működésére vonatkozó szakfeladat kiegészítése
235/2012 (08.31.) Közoktatási intézményi társulási megállapodások egységes szerkezetben való elfogadása
239/2012 (08.31.) A Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízása


[VISSZA]