Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.08.03. - 9.00 (Rendkivüli testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Kazincbarcika Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció projekt kapcsán közműfejlesztés Kazincbarcika Város Önkormányzata általi támogatására Szitka Péter
polgármester
3. Hét óvodai és két közterületi játszótér időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvének elkészíttetése Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű pályázat módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a BorsodChem Zrt-vel, valamint a Borsod Volán Zrt.-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére földterület biztosítására a szociális földprogramok megvalósításának támogatására benyújtandó SZOC-FP-12 jelű pályázathoz Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a GS-PIPE Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ajánlott kártalanítási összeg elfogadására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 327/2011. (XII.22.) sz. Ökt. határozat módosításáról Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a helyi és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodásra Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a Barcika Art Kft. megalapítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a volt MHSZ lőtér hasznosítására vonatkozó szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Berger- Dinamik Bt.-vel megkötött bérleti szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a kazincbarcika 989/6 hrsz-ú természetben Kazincbarcika, Mátyás király u. 40. szám alatt található ingatlan megvásárlására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
204/2012 (08.03.) A Kazincbarcika Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció projekt kapcsán közműfejlesztés Kazincbarcika Város Önkormányzata általi támogatása
205/2012 (08.03.) Hét óvodai és két közterületi játszótér időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvének elkészíttetése
206/2012 (08.03.) Az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű pályázat módosítása
207/2012 (08.03.) A BorsodChem Zrt-vel, valamint a Borsod Volán Zrt.-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítása
209/2012 (08.03.) A GS-PIPE Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ajánlott kártalanítási összeg elfogadása
213/2012 (08.03.) A Barcika Art Kft. megalapítása


[VISSZA]