Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.07.13. - 10.00 (Rendkivüli testületi)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 16/2002. (VI.21.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a MÁV Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítására, valamint a jogszabályi változások miatti ÁFA növekményből eredő többletforrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Városüzemeltetési szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat szerződés megkötésére a Barcika Park non-profit Kft-vel az önkormányzati tulajdonú erdők használatára vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
7. Dr. Jäger Kristóf András vételi, valamint haszonbérleti kérelme a Kazincbarcika 0247/1 hrsz-ú külterületi ingatlanra. Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására Klimon István
alpolgármester
9. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Mátyás király úton lévő Városi Strand és környezete, valamint az Ipari Park területén lévő út nyomvonalvezetésének tárgyában és egyéb lakossági kezdeményezésekre Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika város Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése tárgyú projekt pótmunkálatainak elvégzésére pótfedezet biztosítására, valamint a pótmunkálatok elvégzésére hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz való hozzájárulás Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál jelentkező műszaki –karbantartási feladatok kiszervezésére Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a 60/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletét képező felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat-ellátási szerződések, valamint a 61/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletében elfogadott feladat-ellátási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a gyermek sürgősségi és nappali ellátás feltételeinek Kazincbarcika Város Önkormányzata általi biztosítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat a 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 1sz. mellékletének (Átalakító Okirat) hatályon kívüli helyezésére, Megszüntető Okirat elfogadására, valamint a 2. sz. mellékletének (Alapító okirat) módosítására Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat „Kazincbarcika, Ádám Jenő Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése - pótmunkák” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése Szitka Péter
polgármester
17. Hozzájárulás a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0096 jelű „Kazincbarcika Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításához Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat a „Kazincbarcika Város átfogó vízrendezési tervének elkészítése”, a „MÁV lakótelep vízelvezető árok és útépítés – kiviteli tervek elkészítése”, valamint a „Ménes út vízelvezető árok és útépítés – kiviteli tervek elkészítése” tárgyú hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos eljárások esetén a lehetséges ajánlattevők meghatározására Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat elismert vállalatcsoport létrehozására és uralmi szerződés megkötésére vonatkozó második döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
20. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
185/2012 (07.13.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
192/2012 (07.13.) A MÁV Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítása, valamint a jogszabályi változások miatti ÁFA növekményből eredő többletforrás biztosítása
194/2012 (07.13.) Szerződés megkötése a Barcika Park non-profit Kft-vel az önkormányzati tulajdonú erdők használatára vonatkozóan
197/2012 (07.13.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Mátyás király úton lévő Városi Strand és környezete, valamint az Ipari Park területén lévő út nyomvonalvezetésének tárgyában és egyéb lakossági kezdeményezésekre
198/2012 (07.13.) A 60/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletét képező felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat-ellátási szerződések, valamint a 61/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletében elfogadott feladat-ellátási szerződés módosítása
200/2012 (07.13.) a 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 1sz. mellékletének (Átalakító Okirat) hatályon kívüli helyezése, Megszüntető Okirat elfogadása, valamint a 2. sz. mellékletének (Alapító okirat) módosítása


[VISSZA]