Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.05.29. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
0 KÖZMEGHALLGATÁS
1. Beszámoló a Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2011. év dr. Toldi-Tóth Gábor
rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a kitüntető díjak elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól szóló 7/2001. (III.23.) ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról szóló rendelet megalkotására Klimon István
alpolgármester
5. Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról szóló helyi rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány működéséről (2009-2012) Sajó Attila
kuratórium elnöke
8. Javaslat Kazincbarcika Város Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a Barcika Centrum Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a TH-TIMPANON Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat A BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a Barcika Príma Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatálytalanítására Kazincbarcika város 3354 helyrajzi szám alatt lévő ingatlanára, a volt MHSZ lőtér területére Szitka Péter
polgármester
17.0 Indítványok
17.1 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika város egyes területeire önkormányzati érdekből, valamint lakossági kezdeményezésre Szitka Péter
polgármester
17.2 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Szitka Péter
polgármester
17.3 Javaslat a felnőtt és a gyermekkönyvtári részleg egy helyen történő elhelyezésére Klimon István
alpolgármester
17.4 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Meditrade Bt. között létrejött átalánydíjas karbantartási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
17.5 Javaslat „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában beérkezett pályázatok elbírálására Klimon István
alpolgármester
17.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
17.7 Javaslat a KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „infrastruktúra fejlesztése” projekteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
17.8 Panel Bizottság zárójelentése Fodor Pál
bizottság elnöke
17.9 Javaslat az Egressy Béni út 38. 4/3. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.10 Javaslat önkormányzati érdekszövetségekből történő kilépésre Szitka Péter
polgármester
17.11 Javaslat a Kazincbarcika 285/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.12 Javaslat a volt MHSZ lőtér bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.13 Javaslat a Kazincbarcika 1083/36 hrsz-ú ingatlan 15 és 25 m2-es részeinek eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.14 Javaslat a Kazincbarcika 207/197 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.15 Javaslat az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű „A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása – térségi munkahelyteremtés érdekében” című pályázat” műszaki tartalmának módosítására Szitka Péter
polgármester
17.16 Pályázati felhívás a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására Szitka Péter
polgármester
17.17 Javaslat Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma elnökének megbízására és tagjának megválasztására Szitka Péter
polgármester
17.18 Javaslat önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálására és új versenytárgyalások kiírására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
17.19 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója személyi alapbérének emelésére Szitka Péter
polgármester
17.20 Javaslat osztalékelőleg fizetésére a Barcika Vízmű Kft.-nél Szitka Péter
polgármester
17.21 Javaslat Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
17.22 Javaslat Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
17.23 Javaslat Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
17.24 Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő egyes üzletrésze vonatkozó nyilatkozat megtételére Szitka Péter
polgármester
17.25 Javaslat "Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése" tárgyú projekt pótmunkálatainak elvégzésére pótfedezet biztosítására, valamint a pótmunkálatok elvégzésére hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
17.26 Javaslat Kazincbarcika Város átfogó vízrendezési tervének elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
17.27 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
125/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadása
136/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása
137/2012 (05.29.) A volt MHSZ lőtér bérbeadása
138/2012 (05.29.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika város egyes területeire önkormányzati érdekből, valamint lakossági kezdeményezésre
139/2012 (05.29.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
143/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
144/2012 (05.29.) A KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „infrastruktúra fejlesztése” projekteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadása


[VISSZA]