Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.04.20. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól szóló 7/2001. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott 20/1996. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről szóló 13/1996. (IV. 17.) sz. rendelet módosítására, valamint javaslat a TESZ Egyesület részére közterülethasználati díj megfizetése alóli felmentés megadására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet módosítására dr. Jobbágy Anna
aljegyző
8. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégia cselekvési programjában foglalt feladatok 2011. évi teljesítéséről Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló Kazincbarcika Város csapadékvíz elvezetéséről, a megoldandó feladatokról Negrutz Ágoston
képviselő
10. Tájékoztató a „régi” és az újonnan épült játszóterek rendjéről a játszóterek műszaki állapotáról Negrutz Ágoston
képviselő
11. Beszámoló a 2011. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat Kazincbarcika Város Településrendezési Tervének K-4 jelű módosítására Szitka Péter
polgármester
13.0 Indítványok
13.1 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika 0280, 0281, 0282, 0277, 0285 helyrajzi számú ingatlanokra Szitka Péter
polgármester
13.2 Javaslat a Barcika Vízmű Kft., a tulajdonos Önkormányzatok és az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződések módosítására Szitka Péter
polgármester
13.3 Javaslat Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötésére a Barcika Park Non-profit Kft-vel. Szitka Péter
polgármester
13.4 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2012. január 1. - 2012. március 31. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottság elnöke
13.5 Javaslat forgalomszervezési intézkedésekre Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
13.6 Javaslat a 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 3. sz. melléklete 8.) pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
13.7 Módosított vagyonkezelési szerződéstervezet jóváhagyása Szitka Péter
polgármester
13.8 Téglaprogram támogatása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
13.9 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. Társasági Szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
13.10 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évre vonatkozó prémium kifizetésére Szitka Péter
polgármester
13.11 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
13.12 Javaslat az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. volt ügyvezető igazgatója 2011. II. félévi prémiumfeladatainak értékelésére Szitka Péter
polgármester
13.13 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
13.14 Javaslat a 2012. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13.15 Javaslat a Barcika Park Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
13.16 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
94/2012 (04.20.) Forgalomszervezési intézkedések
97/2012 (04.20.) Beszámoló Kazincbarcika Város csapadékvíz elvezetéséről, a megoldandó feladatokról
98/2012 (04.20.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása
99/2012 (04.20.) Javaslat a TESZ Egyesület részére közterülethasználati díj megfizetése alóli felmentés megadására
107/2012 (04.20.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika 0280, 0281, 0282, 0277, 0285 helyrajzi számú ingatlanokra
110/2012 (04.20.) A 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 3. sz. melléklete 8.) pontjának módosítására
111/2012 (04.20.) Módosított vagyonkezelési szerződéstervezet jóváhagyása
112/2012 (04.20.) Kazincbarcika 2622/2 hrsz alatt nyilvántartott kivett sporttelep és kompresszor megnevezésű (Jégpálya) ingatlanon lévő jelzálog jog átjegyzése


[VISSZA]